Prof. dr hab. inż. Tomasz Zagrajek

prof. dr hab. inż. - dziedzina nauki techniczne, dyscyplina mechanika (2006)

dr hab. inż. – dziedzina nauki techniczne, dyscyplina mechanika (1991)

dr inż. – dziedzina nauki techniczne, dyscyplina mechanika (1982)

Przedmioty:

Statyka, stateczność i drgania konstrukcji powłokowych ,30W,15L, (ST,P2,obieralny)

Metoda elementów skończonych ,18W,9L, (NST,P1,S4)

Wytrzymałość Konstrukcji ,18W,9C , (NST,P2,S1)

Wytrzymałość Konstrukcji Cienkościennych 1 i 2  30W,15L i 15W

Dorobek wpisuje się w dyscyplinę inżynieria mechaniczna.

Wybrane osiągnięcia naukowe :

Działalność naukowa dotyczy zagadnień związanych z mechaniką konstrukcji oraz metodami numerycznymi szczególnie metodą elementów skończonych. Autor i współautor ponad 80 publikacji naukowych, współorganizator konferencji ,  recenzent doktoratów, habilitacji oraz artykułów dla czasopism naukowych.

 1. Ciupiński Łukasz, Zagrajek Tomasz, Marek Piotr  : Design and verification of[i in.]a non-self-supported cryostat for the DEMO tokamak, w: Fusion Engineering andDesign, vol. 161, 2020, ss. 1-6, Numer artykułu:111964, DOI:10.1016/j.fusengdes.2020.111964
 2. Sienkiewicz Maksymilian, Krzesiński Grzegorz, Marek Piotr  : FEM Modeling[i in.]of the Delamination Process in Fabric Composites, w: Materials Research-Ibero-american  Journal  of  Materials,  vol.  23,  nr  3,  2020,  ss.  1-8,  Numer  artykułu:e20190675, DOI:10.1590/1980-5373-mr-2019-0675
 3. Czarnocki Piotr, Zagrajek Tomasz, Świtkiewicz Roman: Field repair of a severely damaged FG/epoxy fuselage, 2019, 9th EASN International Conference on Innovation in Aviation & Space 2019,
 4. Sienkiewicz Maksymilian, Krzesiński Grzegorz, Marek Piotr, Zagrajek Tomasz: Modelowanie MES procesu delaminacji w tkaninach kompozytowych, 2019, XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne 2019" 2019,
 5. Ciupiński Łukasz, Zagrajek Tomasz, Marek Piotr, Krzesiński Grzegorz, Bachmann Ch., Mozzillo R. : Design and verification of a non-self-supported cryostat for DEMO tokamak, 2019, 14th International Symposium on Fusion Nuclear Technology 2019,
 6. Czarnocki Piotr, Zagrajek Tomasz: Sequence of damage events occurring in the course of low energy impact, w: Archives of Civil and Mechanical Engineering, vol. 16, nr 4, 2016, ss. 825-834,  
 7. Wymysłowski Paweł, Zagrajek Tomasz: Bone remodelling model incorporating both shape and internal structure changes by three different reconstruction mechanisms. A lumbar spine case, w: Archive of Mechanical Engineering, vol. 63, nr 4, 2016, ss. 549-563,
 8. Borkowski Paweł, Krzesiński Grzegorz, Marek Piotr, Ryszkowska Joanna, Waśniewski Bartłomiej, Wymysłowski Paweł, Zagrajek Tomasz: Podatny implant krążka międzykręgowego kręgosłupa, Wynalazek, Chroniony, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P. 401816 , Numer patentu/prawa: 221209, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 29-11-2012, Data udzielenia (decyzji): 31-03-2016,
 9. Zagrajek Tomasz, Dacko Adam, Krzesiński Grzegorz [i in.] : Symulacja komputerowa procesu napawania tarczy turbiny, w: Inżynieria Powierzchni - Surface Engineering, vol. 20, nr 4, 2015, ss. 38-50
 10. Wymysłowski Paweł, Zagrajek Tomasz: Bone remodelling model incorporating both shape and internal structure changes by three dofferent reconstruction mechanisms, w: Proceedings of Biomechanics'2014 Book of Abstracts / Awrejcewicz Jan ( red. ), 2014, Politechnika Łódzka, ss. 255-256

Patenty:

 1. Patent nr P-382241; Borkowski P.,Kędzior K.,Krzesiński G.,Skalski K.,Skoworodko J.,Zagrajek T. ; Implant krążka międzykręgowego kręgosłupa lędźwiowego;
 2. Patent nr.401816; P.Borkowski, G.Krzesiński, P.Marek, J.Ryszkowska, B.Waśniewski, P.Wymysłowski, T.Zagrajek ;Podatny implant krążka międzykręgowego kręgosłupa
 3. Patent nr. 312893: Zwoliński J., Zatyka H., Zagrajek T.  ;Zespół uszczelniający;

Uczestnictwo w  projektach:

 1. Tytuł projektu: BAKOMET- BezAdhezyjne Połączenia KOmpozyt-METal, kierownik drugiego zadania: pt.: Modelowanie numeryczne bezadhezyjnego połączenia metal – kompozyt węglowo-epoksydowy wykonany z NTNCP
 2. Projekt rozwojowy finansowany przez NCBiR; Nr projektu: N R15 0028 10; Instytucja finansująca: NCBiR; Tytuł projektu: „Materiały elastyczne do zastosowania w konstrukcjach implantu dysku międzykręgowego”; 
 3. „Monitorowanie zużycia eksploatacyjnego i optymalizacja procesu naprawczego wirników turbin parowych”, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie umowy nr POIG.01.03.01-14-074/12 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet I. Badanie i Rozwój nowoczesnych technologii; Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe; Poddziałanie 1.3.1: Projekty rozwojowe.   

Najważniejsze osiągnięcia dydaktyczne :

Liczba wypromowanych doktorantów – 4, liczba wykonanych recenzji doktorskich – 14. liczba wykonanych recenzji habilitacyjnych -3

Działalność dydaktyczna, prowadzona od roku 1978, dotyczy głównie mechaniki konstrukcji, biomechaniki i metod numerycznych szczególnie metody elementów skończonych. Były wieloletni  opiekun kierunku Mechanika Stosowana.

Podręcznik: G. Krzesiński, T. Zagrajek, P. Marek, P. Borkowski,  „ Metoda Elementów Skończonych w Mechanice Materiałów i Konstrukcji. Rozwiązywanie wybranych zagadnień za pomocą systemu ANSYS”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015, (345 str.)

Podręcznik: M. Bijak-Żochowski, A. Jaworski, G. Krzesiński, T. Zagrajek „ Mechanika Materiałów i Konstrukcji „ tom 1 i 2. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013, (941 str.)

Preskrypt: T. Zagrajek, G. Krzesiński, P. Marek, ”Statyka Stateczność i Drgania Konstrukcji Powłokowych”  Politechnika Warszawska, Wydz. MEiL. (149 str.)