Władze

Janusz Frączek

Dziekan

Prof. dr hab. inż. Janusz Frączek

Sprawy pracownicze odwołania od decyzji dyrektorów, sprawy studenckie odwołania od decyzji prodziekanów, sprawy organizacyjne współpraca z dyrektorami Instytutów, współpraca z komisjami Rady Wydziału.

Godz. przyjęć: poniedziałek 15.00-16.00, piątek 14.00-15.00
Pokój 125
dziekan@meil.pw.edu.pl

   
A.Rusowicz

Prodziekan ds. ogólnych

Dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. uczelni

Podział na kierunki i specjalności, regulamin studiów, programy studiów, studia podyplomowe (pełnomocnik), studia w języku angielskim, badania naukowe i współpraca międzynarodowa, promocja Wydziału.

Godz. przyjęć: poniedziałek 11.00-12.00, czwartek 13.00-14.00
Pokój 130
prodziekan@meil.pw.edu.pl

   
Maciej Jaworski

Prodziekan ds. dydaktycznych

Dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. uczelni

Rejestracja studentów, urlopy zdrowotne, okolicznościowe i losowe, plan zajęć dydaktycznych, organizacja sesji egzaminacyjnych, rejestracja dyplomantów, egzamin dyplomowy, bieżąca kontrola procesu dydaktycznego, odwołania od decyzji kierowników Zakładu w sprawach dydaktycznych, podział zajęć dydaktycznych na Instytuty, rekrutacja na studia II stopnia, studia indywidualne.

Godz. przyjęć: poniedziałek 10.20-12.00, czwartek 13.00-14.00
Pokój 127
prodziekan-dydaktyka@meil.pw.edu.pl

   
M.Poćwierz

Prodziekan ds. studenckich

Dr inż. Marta Poćwierz

Przydział opiekunów, sprawy socjalno-bytowe (stypendia, zasiłki losowe, domy akademickie), sprawy dyscyplinarne, opieka nad studenckimi kołami naukowymi, opieka nad biblioteką wydziałową i współpraca z Wydawnictwem PW, praktyki, rekrutacja na studia I stopnia.

Godz. przyjęć: poniedziałek 11.00-12.00, czwartek 13.00-14.00
Pokój 127
prodziekan_studenci@meil.pw.edu.pl

Biuro Dziekana

Pokój 125 - Gmach Lotniczy

Biuro Dziekana przyjmuje interesantów: poniedziałek – piątek w godzinach 10:00 – 14:00

tel. 22 234 7354
tel. 22 234 1402
fax 22 625 7351

e-mail: dziekan@meil.pw.edu.pl

Adres korespondencyjny:
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa

Pracownicy Biura Dziekana

mjanusz
 
ahibner

Marzena Janusz
Kierownik Biura Dziekana

tel. (22) 234 73 54
mjanusz@meil.pw.edu.pl

 

mgr inż. Agnieszka Hibner

tel. (22) 234 14 02
ahibner@meil.pw.edu.pl