dr inż. Mariusz Jacewicz

M.Jacewicz

Zainteresowania naukowe:

 • aerodynamika i mechanika lotu
 • modelowanie i symulacja w środowisku MATLAB/SIMULINK
 • układy nawigacji bezwładnościowej
 • teoria sterowania
 • symulacje Monte-Carlo

Publikacje:

 • Jacewicz Mariusz, Żugaj Marcin, Głębocki Robert, Bibik Przemysław: Quadrotor Model for Energy Consumption Analysis, Energies, vol. 15, nr 19, 2022, Numer artykułu: 7136, s. 1-33, DOI:10.3390/en15197136
 • Jacewicz Mariusz, Lichota Piotr, Miedziński Dariusz, Głębocki Robert: Study of Model Uncertainties Influence on the Impact Point Dispersion for a Gasodynamicaly Controlled Projectile, Sensors, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, vol. 22, nr 9, 2022, s. 1-20, DOI:10.3390/s22093257
 • Lichota Piotr, Jacewicz Mariusz, Głębocki Robert, Miedziński Dariusz: Wavelet-Based Identification for Spinning Projectile with Gasodynamic Control Aerodynamic Coefficients Determination , Sensors, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, vol. 22, nr 11, 2022, s. 1-16, DOI:10.3390/s22114090
 • Głębocki Robert, Jacewicz Mariusz, Ożóg Rafał: Monte-Carlo Based Lateral Thruster Parameters Optimization for 122 mm Rocket, w: Automation 2020: Towards Industry of the Future. Proceedings / Szewczyk Roman, Zieliński Cezary, Kaliczyńska Małgorzata ( red. ), Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 1140, 2020, ISBN 978-3-030-40970-8, ss. 125-134
 • Głębocki Robert, Jacewicz Mariusz: Parametric Study of Guidance of a 160-mm Projectile Steered with Lateral Thrusters , w: Aerospace, vol. 61, nr 7(5), 2020, ss. 1-26
 • Głębocki Robert, Jacewicz Mariusz: Sensitivity Analysis and Flight Tests Results for a Vertical Cold Launch Missile System, w: Aerospace, vol. 7, nr 12, 2020, ss. 1- 41
 • Jacewicz Mariusz, Głębocki Robert, Ożóg Rafał: Use of Wind Tunnel Measurements Data in Cold Launched Missile Flight Simulations, w: Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 24, nr 1, 2020, ss. 49-60
 • Lichota Piotr, Szulczyk Joanna, Jacewicz Mariusz: Spinning gasodynamic projectile system identification experiment design, w: Aircraft Engineering and Aerospace Technology, vol. 92, nr 3, 2020, ss. 452-459
 • Ożóg Rafał, Jacewicz Mariusz, Głębocki Robert: Modified trajectory tracking guidance for artillery rocket, w: Journal of Theoretical and Applied Mechanics, vol. 58, nr 3, 2020, ss. 611-622
 • Szklarski Adrian, Jacewicz Mariusz, Głębocki Robert: Impact point prediction guidance parametric studyfor 155 mm rocket assisted artillery projectilewith lateral thrusters, w: Archive of Mechanical Engineering, vol. 67, nr 1, 2020, ss. 31-56
 • Ożóg Rafał, Jacewicz Mariusz, Głębocki Robert: Side Thrusters Firing Logic for Artillery Rocket, 2019, 5th CEAS Specialist Conference on Guidance, Navigation & Control (Euro GNC 2019) 2019, raport naukowo-badawczy
 • Głębocki Robert, Jacewicz Mariusz: Analysis of the cold launch method of a research rocket, w: Mechanika w lotnictwie ML-XVIII 2018 / Sibilski Krzysztof ( red. ), vol. 1, 2, 2018, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, ISBN 978-83-952553-0-4, ss. 127-138
 • Głębocki Robert, Jacewicz Mariusz, Ożóg Rafał: Some problems of Aerodynamic and Lateral-Jet Blended Control for the Surface-to-Air Missile, w: Advances in Automation, Robotics and Measurement Techniques / Szewczyk Roman, Zieliński Cezary, Kaliczyńska Małgorzata, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 743, 2018, ISBN 978-3-319-77178-6, ss. 308-316
 • Głębocki Robert, Jacewicz Mariusz, Szklarski Adrian: Miniature Bomb Concept For Unmanned Aerial Vehicles, w: Archive of Mechanical Engineering, vol. 65, nr 3, 2018, ss. 379-397
 • Głębocki Robert, Jacewicz Mariusz: Navigation for Satellite Formation Flying, w: Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa, vol. 9, nr 2(32), 2018, ss. 9-26
 • Głębocki Robert, Jacewicz Mariusz: Simulation study of a missile cold launch system, w: Journal of Theoretical and Applied Mechanics, vol. 56, nr 4, 2018, ss. 901-913
 • Głębocki Robert, Jacewicz Mariusz: System pionowego startu rakiety z wykorzystaniem sterowania gazodynamicznego , w: Problemy Techniki Uzbrojenia, vol. 47, nr 145, 2018, ss. 25-46
 • Głębocki Robert, Jacewicz Mariusz: Satellite formation flight vision navigation system, w: Proceedings of the 55th AIAA Aerospace Science Meeting, 2017, American Institute of Aeronautics and Astronautics, ISBN 978-1-62410-447-3, ss. 1-7
 • Głębocki Robert, Jacewicz Mariusz: Vision based navigation for satellite docking, w: Journal of KONES, vol. 24, nr 1, 2017, ss. 189-203
 • Głębocki Robert, Jacewicz Mariusz: System nawigacji wizyjnej na potrzeby serwisowania satelitów, w: Mechanika w lotnictwie: ML-XVII 2016, T1 / Sibilski Krzysztof ( red. ), 2016, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, ISBN 978-83-932107-8-7, ss. 89-102
 • Żugaj Marcin, Bibik Przemysław, Jacewicz Mariusz: UAV Aircraft Model For Control System Failures Analysis, w: Journal of Theoretical and Applied Mechanics, vol. 54, nr 4, 2016, ss. 1405-1415
 • Głębocki Robert, Jacewicz Mariusz: Navigation for Satellites, w: Challenges in Automation, Robotics and Measurement Techniques. Proceedings of AUTOMATION-2016, March 2-4, 2016, Warsaw, Poland / Szewczyk Roman, Zieliński Cezary, Kaliczyńska Małgorzata, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 440, 2016, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319- 29356-1, ss. 647-658
 • Głębocki Robert, Jacewicz Mariusz: Dynamics and control of vehicle with vision based navigation system, w: Dynamical Systems Control and Stability / Awrejcewicz Jan [i in.] ( red. ), 2015, ARSA Druk i Reklama, ISBN 978-83-7283- 708-0, ss. 221-229

Udział w projektach badawczych:

 • Opracowanie innowacyjnej stacji dokująco-ładującej dla Bezzałogowych Statków Powietrznych wykorzystującej OZE. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka  4/1.1.1/2020 „OZE w transporcie”. Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. –  31.12.2022 r.
 • Uniwersalny moduł inercyjnej nawigacji zliczeniowej (IMU) do układów sterowania i naprowadzania rakiet. Uniwersalny moduł inercyjnej nawigacji zliczeniowej (IMU) do układów sterowania i naprowadzania rakiet. ISE/2021/SZAFIR/NAVIMU. Okres realizacji projektu: 01.06.2021 r. – 31.05.2024 r.
 • Opracowanie gazodynamicznego modułu sterującego, precyzyjnego naprowadzania dla pocisku rakietowego. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy nr DOB-SZAFIR/03/B/002/01/2021, w ramach programu „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” – SZAFIR 1. Okres realizacji projektu: 01.06.2021 r. – 31.05.2024 r.
 • UWSR – Rozwój technologii układów wykonawczych sterowania dla rakiet/ Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu Nr 8/2016 na podstawie Umowy nr DOB-BIO8/10/01/2016 (okres realizacji projektu: 27.12.2016 r. – 26.05.2020 r.)
 • SATSerwis – System nawigacji wzajemnej satelitów na potrzeby ich serwisowania na orbicie oraz lotu w formacji Projekt finansowany w ramach Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na podstawie Umowy nr PBS2/B3/17/2013 (okres realizacji projektu: 01.09.2013 r. – 30.11.2016 r.)
 • MYSTERY – Metodyka syntezy systemu sterowania statkiem powietrznym z uwzględnieniem sytuacji podwyższonego ryzyka. Projekt realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na podstawie Umowy nr PBS2/B6/19/2013 (okres realizacji projektu: 01.10.2013 r. – 30.09.2016 r.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa za wyróżniające osiągnięcia naukowe w grupie młodych pracowników (14 grudnia 2021 roku).
 • Zajęcie 3-ego miejsca w Wydziałowym Plebiscycie Złotej Kredy 2022 w kategorii Najlepszy Prowadzący zajęcia w języku angielskim

Inna działalność:

 • Recenzent w czasopiśmie Aerospace (ISSN: 2226-4310)
 • Recenzent w czasopiśmie Drones (ISSN: 2504-446X)
 • Recenzent w czasopiśmie Symmetry (ISSN: 2073-8994)
 • Recenzent w czasopiśmie Energies (ISSN: 1996-1073)
 • Recenzent w czasopiśmie Electronics (ISSN: 2079-9292)
 • Recenzent w Mathematics (ISSN: 2227-7390)
 • Recenzent w Journal of Marine Science and Engineering (ISSN: 2077-1312)
 • Recenzent w czasopiśmie Aerospace Science and Technology (Online ISSN: 1626-3219)
 • Recenzent w czasopiśmie Aircraft Engineering and Aerospace Technology (ISSN: 0002-2667)
 • Recenzent w czasopiśmie CEAS Aeronautical Journal (Electronic ISSN: 1869-5590)

Kursy:

 • „Zasady wsparcia edukacyjnego studentów z różnymi niepełnosprawnościami. Prowadzenie zajęć online dla osób ze specjalnymi potrzebami” (data 29.11.2022 r.). Szkolenie organizowane w ramach projektu pt. „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności” (POWER-EFS).
 • „MS Word – formatowanie i redagowanie tekstów w procesie kształcenia na poziomie średniozaawansowanym” (data 4-6.07.2022 r.). Szkolenie realizowane w ramach zad. 44 „Kompetentny wykładowca” projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.
 •  „Przygotowanie grafiki dla celów publikacyjnych i prezentacyjnych na poziomie podstawowym za pomocą oprogramowania GIMP” (data 20-22.07.2022 r.) Szkolenie realizowane w ramach zad. 44 „Kompetentny wykładowca” projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.
 • „Uczelnia wyższa wobec zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania” (data 14 oraz 21.06.2022 r.). Szkolenie organizowane w ramach projektu pt. „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności” (POWER-EFS).
 • „Pierwsza pomoc z uwzględnieniem procedur wobec osób z niepełnosprawnościami” (data 24.05.2022 r.) Szkolenie organizowane w ramach projektu pt. „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności” (POWER-EFS). 
 • „Korupcja w administracji publicznej” (data 03.01.2022 r.). Szkolenie organizowane przy wsparciu finansowym dla Programu Zapobiegania i Zwalczania Przestępczości ze Strony Komisji Europejskiej – Dyrekcja Generalna, Wydział Spraw Wewnętrznych.
 • „Korupcja w biznesie” (data 03.01.2022 r.). Szkolenie organizowane przy wsparciu finansowym dla Programu Zapobiegania i Zwalczania Przestępczości ze Strony Komisji Europejskiej – Dyrekcja Generalna, Wydział Spraw Wewnętrznych.
 • „Przeciwdziałanie korupcji” (data 12.11.2021 r.). Szkolenie organizowane przy wsparciu finansowym dla Programu Zapobiegania i Zwalczania Przestępczości ze Strony Komisji Europejskiej – Dyrekcja Generalna, Wydział Spraw Wewnętrznych.
 • Program Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych
 • Kurs programu AutoCAD
 • Kurs programu Siemens NX

Dydaktyka:

 • Mechanika I
 • Mechanika II
 • Mechanics II
 • Metody modelowania i identyfikacji
 • Zaawansowana teoria sterowania
 • Mechanika lotu II