O Zakładzie

Zakład Mechaniki prowadzi działalnośc naukową i dydaktyczną w następujących dziedzinach:

  • mechaniki podstawowej (klasyczna statyka, kinematyka i dynamika, mechanika analityczna)
  • mechaniki lotu (podstawy mechaniki lotu statków powietrznych, osiągi, stateczność i sterownośc statyczna i dynamiczna,aeroelastyczność, symulacja lotu)
  • dynamiki maszyn i konstrukcji (dynamika obiektów ruchomych, numeryczna analiza i synteza układów mechanicznych, w tym siłowni wiatrowych, stateczność ruchu, drgania)
  • biomechanika (dynamika ruchu człowieka, zagadnienia optymalizacji ruchu człowieka w sporcie wyczynowym)