Projekty Badawcze

Detached eddy simulation of a horizontal-axis wind turbine with a new type vortex generators

Identyfikator: GA65-29

Kierownik projektu: Krzysztof Rogowski

Realizatorzy grantu: dr inż. Krzysztof Rogowski, prof. dr hab. inż. Janusz Piechna, prof. Martin O.L. Hansen, dr inż. Piotr Lichota, mgr inż. Joanna Szulczyk

Dziedzina nauki: Obliczenia inżynieryjne

Oprogramowanie: ANSYS Fluent v 17.0

Nazwa superkomputera: okeanos

Wpływ warstwy przyściennej łopat siłowni wiatrowej o pionowej osi obrotu na konwersję energii wiatru.

Konkurs: ENERGYTECH-3

Program: ,,Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Tytuł: Wpływ warstwy przyściennej łopat siłowni wiatrowej o pionowej osi obrotu na konwersję energii wiatru

Kierownik projektu: dr hab. inż. Krzysztof Rogowski

Realizatorzy grantu: dr hab. inż. Krzysztof Rogowski, mgr inż. Jan Michna 

Czas trwania 2021-2023

Polskie Powtoty

Polskie Powtoty

Jednostka finansująca: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)
Program: “Polskie Powroty”
Tytuł projektu: "Bezpieczne i ciche drony do zastosowań miejskich"
Kierownik projektu: dr inż. Przemysław Kornatowski
Realizatorzy grantu: Adam Koszałka, Stanisław Bodzon
Czas trwania: 2023-2027

Opracowanie gazodynamicznego modułu sterującego, precyzyjnego naprowadzania dla pocisku rakietowego

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy nr DOB-SZAFIR/03/B/002/01/2021, w ramach programu „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” – SZAFIR 1.

Okres realizacji projektu: 01.06.2021 r. – 31.05.2024 r.

Uniwersalny moduł inercyjnej nawigacji zliczeniowej (IMU) do układów sterowania i naprowadzania rakiet.

Uniwersalny moduł inercyjnej nawigacji zliczeniowej (IMU) do układów sterowania i naprowadzania rakiet.

ISE/2021/SZAFIR/NAVIMU.

Okres realizacji projektu: 01.06.2021 r. – 31.05.2024 r.

Opracowanie innowacyjnej stacji dokująco-ładującej dla Bezzałogowych Statków Powietrznych wykorzystującej OZE

Beneficjenci: GKP Aero Sp. z o.o., Politechnika Warszawska: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Nazwa programu: PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ Okres realizacji: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

System rozpoznawania oraz analizy zdjęć satelitarnych i lotniczych na potrzeby rolnictwa i archeologii

Beneficjenci: Tuatara Ventures sp. z o. o., Politechnika Warszawska: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Alioth Space sp. z o. o.

Nazwa programu: Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG

Okres realizacji: 2024 r. –  2027 r.