Materiały i informacje dla studentów

Zapraszamy na przedmioty obieralne w ZWMiK w semestrze zimowym (studia stacjonarne):

  • Mechanika kompozytowych materiałów i konstrukcji (inż.) - Dr inż. Anna Galińska
  • Modele reologiczne ciała stałego (mgr.) - Dr inż. Paweł Borkowski
  • Statyka, stateczność i drgania konstrukcji powłokowych (mgr.) - Prof. dr hab. inż. Tomasz Zagrajek

Studia dzienne 

Wytrzymałość Konstrukcji I Ogłoszenia i Materiały
Wytrzymałość Konstrukcji II Ogłoszenia i Materiały
Wytrzymałość Konstrukcji Cienkościennych Ogłoszenia i Materiały
Metoda Elementów Skończonych I

Wykłady

Laboratoria

Metoda Elementów Skończonych II

Wykład

Laboratoria 

Modele Reologiczne Ciał Stałych Materiały
Metody Obliczeniowe w Biomechanice Materiały
Zaawansowana Mechanika Materiałów i Konstrukcji (NK703) Ogłoszenia i Materiały
Mechanika Kompozytowych Materiałów i Konstrukcji Materiały
Wytrzymałość Konstrukcji III Materiały
Laboratorium Zintegrowane  Materiały
Teoria Sprężystości Materiały
Przedmioty Indywidualne Tematy

Studia zaoczne

Metoda Elementów Skończonych

studia zaoczne inżynierskie

studia zaoczne magisterskie

Wytrzymałość Konstrukcji I studia zaoczne
Wytrzymałość Konstrukcji II studia zaoczne
Wytrzymałość Konstrukcji Cienkościennych studia zaoczne
Metody Komputerowe w Mechanice Konstrukcji studia zaoczne