Materiały i informacje dla studentów

Studia dzienne 

Wytrzymałość Konstrukcji I Ogłoszenia i Materiały
Wytrzymałość Konstrukcji II Ogłoszenia i Materiały
Wytrzymałość Konstrukcji Cienkościennych Ogłoszenia i Materiały
Metoda Elementów Skończonych I

Wykłady

Laboratoria

Metoda Elementów Skończonych II

Wykład

Laboratoria 

Modele Reologiczne Ciał Stałych Materiały
Metody Obliczeniowe w Biomechanice Materiały
Zaawansowana Mechanika Materiałów i Konstrukcji (NK703) Ogłoszenia i Materiały
Mechanika Kompozytowych Materiałów i Konstrukcji Materiały
Wytrzymałość Konstrukcji III Materiały
Laboratorium Zintegrowane  Materiały
Teoria Sprężystości Materiały
Metody Komputerowe w Mechanice Konstrukcji Materiały
Przedmioty Indywidualne Tematy

Studia zaoczne

Metoda Elementów Skończonych

studia zaoczne inżynierskie

studia zaoczne magisterskie

Wytrzymałość Konstrukcji I studia zaoczne
Wytrzymałość Konstrukcji II studia zaoczne
Wytrzymałość Konstrukcji Cienkościennych studia zaoczne
Metody Komputerowe w Mechanice Konstrukcji studia zaoczne