Materiały i informacje dla studentów

Studia dzienne 

Wytrzymałość Konstrukcji I

Grupa nr 1

Grupa nr 2

Grupa nr 3

Grupa nr 4

Grupa nr 5

Wytrzymałość Konstrukcji II

grupa dr. P. Marka

grupa mgr. M. Tracza

grupa dr. P. Wymysłowskiego

Wytrzymałość Konstrukcji Wydział Inżynierii Materiałowej
Wytrzymałość Konstrukcji Cienkościennych studia dzienne
Metoda Elementów Skończonych I

Grupy laboratoryjne

wprowadzenie do Ansysa

grupa wykładowa dr. P. Wymysłowskiego

grupa wykładowa dr hab. Piotra MARKA

grupy laboratoryjne dr. P. Marka

grupy laboratoryjne dr. P. Borkowskiego

grupy laboratoryjne M. Sienkiewicza

grupy laboratoryjne dr. P. Wymysłowskiego

Metoda Elementów Skończonych II

Wykład

grupy laboratoryjne prof. A. Dacko

grupy laboratoryjne M. Sienkiewicza

grupy laboratoryjne dr P. Marka

Modele Reologiczne Ciał Stałych link
Metody Obliczeniowe w Biomechanice link
Zaawansowana Mechanika Materiałów i Konstrukcji (NK703)

wykład

laboratorium

Mechanika Kompozytowych Materiałów i Konstrukcji link
Wytrzymałość Konstrukcji III Materiały
Laboratorium Zintegrowane  Materiały
Integrated Laboratory Materials
Teoria Sprężystości Materiały

Studia zaoczne

Metoda Elementów Skończonych

studia zaoczne inżynierskie

studia zaoczne magisterskie

Wytrzymałość Konstrukcji I studia zaoczne
Wytrzymałość Konstrukcji II studia zaoczne
Wytrzymałość Konstrukcji Cienkościennych studia zaoczne
Metody Komputerowe w Mechanice Konstrukcji studia zaoczne