Pracownicy

KIEROWNIK ZAKŁADU

Dr hab. inż. Piotr Marek, prof. uczelni

e-mail: piotr.marek@pw.edu.pl

Tel: 234 7448
Pokój: 131

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

Dr inż. Paweł Borkowski

e-mail: pawel.borkowski@pw.edu.pl

Tel: 234 5071
Pokój: 35

Dr hab. inż. Adam Dacko, prof. uczelni

e-mail: adam.dacko@pw.edu.pl

Tel: 234 5070
Pokój: 34

Dr inż. Anna Galińska

e-mail: anna.galinska@pw.edu.pl

Tel: 234 5072
Pokój: 32

Dr inż. Dominik Głowacki

e-mail: dominik.glowacki@pw.edu.pl

Tel: 234 7992, 783 377 710
Pokój: 124B

Dr inż. Katarzyna Gojny

e-mail: katarzyna.gojny@pw.edu.pl

Pokój: 37

Dr inż. Artur Mościcki

e-mail: artur.moscicki@pw.edu.pl

Tel: 234 7298
Pokój: 36

Mgr inż. Filip Parol

e-mail: filip.parol@pw.edu.pl

Tel: 234 7298
Pokój: 36

Dr inż. Jakub Pawlicki

e-mail: kubap@autograf.pl
                 jakub.pawlicki@pw.edu.pl

Tel: 234 7298
Pokój: 36

Mgr inż. Maksymilian Sienkiewicz

e-mail: 

maksymilian.sienkiewicz@pw.edu.pl

Tel: 234 5204
Pokój: 33

Dr inż. Piotr Wądołowski

e-mail: piotr.wadolowski@pw.edu.pl

Pokój: 35

Dr inż. Paweł Wymysłowski

e-mail: pawel.wymyslowski@pw.edu.pl

Tel: 234 5204
Pokój: 33

Prof. dr hab. inż. Tomasz Zagrajek

e-mail: tomasz.zagrajek@pw.edu.pl

 
Tel: 234 7130
Pokój: 31

WSPÓŁPRACOWNICY

Mgr inż. Krzysztof Kozakiewicz e-mail: cysio449@gmail.com

Mgr inż. Marek Tracz

e-mail: marek.tracz@pw.edu.pl

DOKTORANCI

Mgr inż. Robert Młot e-mail: robert.mlot.dokt@pw.edu.pl

SEKRETARIAT                                                                                     zwmik.meil@pw.edu.pl

Małgorzata Broszkiewicz

e-mail:   zwmik.meil@pw.edu.pl
         malgorzata.broszkiewicz@pw.edu.pl

Tel: 234 7448
Pokój: 132

PRACOWNICY TECHNICZNI

Filip Czyż

e-mail:   filip.czyz@pw.edu.pl

Tel: 234 7764
Pokój: 033

Grzegorz Szuszkiewicz

e-mail:   grzegorz.szuszkiewicz@pw.edu.pl

Pokój: 033

Kamil Polowczyk

e-mail:   kamil.polowczyk@pw.edu.pl

Pokój: 033