Tematy dyplomów i prac przejściowych

Osoby zainteresowane wykonaniem projektów obliczeniowych, prac przejściowych lub dyplomowych

prosimy o bezpośredni kontakt z prowadzącymi lub do kierownika ZWMiK: pmarek@meil.pw.edu.pl