Dr hab. inż. Piotr Marek

Stopień naukowy: dr hab. inż.

Stanowisko: Profesor uczelni

Instytut: Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

Zakład: Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji

Pokój: 131

Telefon: (22) 234 74 48

E-mail: piotr.marek@pw.edu.pl

Zainteresowania naukowe

Mechanika materiałów i konstrukcji, metoda elementów skończonych, zagadnienia kontaktu, mechanika pękania.

Wybrane publikacje

 1. Marek P., Sienkiewicz M., Bachmann C., Ciupiński Ł., 2024, Structural assessment of the contamination protection structure placed on the top of the DEMO bioshield roof, Fusion Engineering and Design, vol. 201, s.1-5, Numer artykułu: 114292. DOI:10.1016/j.fusengdes.2024.114292.
 2. Bachmann C., Ciupiński Ł., Gliss C., … Marek P.,  [i in.], 2022, Containment structures and port configurations, Fusion Engineering and Design, vol. 174, s.1-18, Numer artykułu:112966. DOI:10.1016/j.fusengdes.2021.112966.
 3. Marek Piotr, Pawlicki Jakub, Mościcki Artur, 2022, Tightness problems at the flange connection in transient temperature and high pressure condition  Engineering Failure Analysis, vol. 133, s.1-12, Numer artykułu:105986. DOI:10.1016/j.engfailanal.2021.105986.
 4. Ciupiński Łukasz, Zagrajek Tomasz, Marek Piotr [i in.], 2020, Design and verification of a non-self-supported cryostat for the DEMO tokamak, w: Fusion Engineering and Design, vol. 161, ss. 1-6, Numer artykułu: 111964, DOI:10.1016/j.fusengdes.2020.111964.
 5. Sienkiewicz Maksymilian, Krzesiński Grzegorz, Marek Piotr [i in.] , 2020, FEM Modeling of the Delamination Process in Fabric Composites, w: Materials Research-Ibero-american Journal of Materials, vol. 23, nr 3, ss. 1-8, Numer artykułu: e20190675, DOI:10.1590/1980-5373-mr-2019-0675.
 6. Borkowski Paweł, Marek Piotr, Niemczyk Kazimierz [i in.] , 2019, Bone conduction stimulation of the otic capsule: a finite element model of the temporal bone, w: Acta of Bioengineering and Biomechanics, vol. 21, nr 3, ss. 75-86, DOI: 10.5277/ABB-01401-2019-02.
 7. Ciupiński Łukasz, Marek Piotr, Bachmann Christian, 2018, Preliminary design and structural analyses of DEMO bioshield roof, w: Fusion Engineering and Design DOI:10.1016/j.fusengdes.2018.05.035; ISSN: 0920-3796.
 8. Dinklage A., Beidler C. D., Helander P. [i in.], 2018, Magnetic configuration effects on the Wendelstein 7-X stellarator, w: Nature Physics, vol. 14, nr 8, ss. 855-860, DOI:10.1038/s41567-018-0141-9, ISSN: 1745-2473.
 9. Wolf R.C., Ali A., Alonso A. [i in.], 2017, Major results from the first plasma campaign of the Wendelstein 7-X stellarator, w: Nuclear Fusion, vol. 57, nr 10, ss. 1-13, DOI:10.1088/1741-4326/aa770d, ISSN: 0029-5515.
 10. Krzesiński Grzegorz, Zagrajek Tomasz, Marek Piotr, Borkowski Paweł, 2015, Metoda elementów skończonych w mechanice materiałów i konstrukcji. Rozwiązywanie wybranych zagadnień za pomocą programu ANSYS, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-445-8, 345 s.
 11. Kwacz M., Marek P., Borkowski P., Gambin W., 2014, Effect of different stapes prostheses on the passive vibration of the basilar membrane, Hearing Research , vol. 310, ss. 13-26, DOI:10.1016/j.heares.2014.01.004, ISSN: 0378-5955.
 12. Kwacz M., Marek P., Borkowski P., Mrówka M., 2013, A three-dimensional finite element model of round window membrane vibration before and after stapedotomy surgery, Biomechanics and Modeling in Mechanobiology, Vol. 12, No 6, Pages 1243–1261, ISSN: 1617-7959.
 13. Bosch H.-S., Wolf R.C., Andreeva T. [i in.], 2013, Technical challenges in the construction of the steady-state stellarator Wendelstein 7-X, w: Nuclear Fusion, vol. 53, nr 12, ss. 1-17, DOI:10.1088/0029-5515/53/12/126001; ISSN: 0029-5515.
 14. Borkowski P., Marek P., Krzesiński G., Ryszkowska J., Waśniewski B., Wymysłowski P., Zagrajek T., 2012, Finite element analysis of artificial disc with an elastomeric core in the lumbar spine, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 14, No 1, Pages 59–66.
 15. Ciupiński Ł., Krzesiński G., Marek P., Zagrajek T.,Fellinger J., Bykov V., Dudek A., Schauer F., Panin A., 2011, Limit analysis of W7-X critical magnet system components with consideration of material serration effect, Fusion Engineering and Design, Volume 86, Issues 6–8, October 2011, Pages 1501–1505, ISSN: 0920-3796.
 16. Ciupinski Ł., Krzesiński G. , Kurzydłowski K., Marek P., Zagrajek T., Bykov V., Czarkowski P., Daenner W., Dudek A., Schauer F., 2009, Evaluation of the mechanical behavior of W7-X central support connections by means of semi-automated FE analysis, Fusion Engineering and Design 2009, ISSN: 0920-3796.
 17. Krzesiński G., Zagrajek T., Marek P., Dobosz R., Czarkowski P., Kurzydłowski K., 2007, FEM analysis of coil support connections in the Wendelstein 7-X magnet system, Fusion Engineering and Design 82, nr 5–14, ss. 1574-1578, DOI:10.1016/j.fusengdes.2007.05.013, ISSN: 0920-3796.
 18. Zagrajek T., Krzesiński G., Marek P., 2006, Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji – ćwiczenia z zastosowaniem systemu ANSYS, Oficyna Wydawnicza PW, 182 str.
 19. Krzesiński G., Marek P., Zagrajek T., 2005, Analiza pęknięć w złożonych problemach technicznych z zastosowaniem metody submodelingu, Przegląd Mechaniczny Nr 3, pp.44-47
 20. Marek P., Kurzydłowski K., Rożniatowski K., 2002, FEM Modelling of the Plastic Flow Localization Induced in Metal by Surface Cracks, Machine Dynamics Problems, Vol.26, No 4, pp. 69-81
 21. [18]. Bijak- Żochowski M., Marek P., 1997, Residual Stress in Some Elasto-plastic Problems of Rolling Contact with Friction, Int. J. Mech. Sci. Vol 39, No 1, pp. 15-32.
 22. Bijak-Żochowski M., Marek P., 1996, Development of plastic zones and residual stress in elasto-plastic contact problems with stress singularities in elastic range, International Journal of Mechanical Science, Vol.38, No.2, pp.175-190, ISSN: 0020-7403.
 23. Bijak-Żochowski M., Marek P., Tracz M., 1994, On methods of reduction and elimination of stress singularities in some elastic contact problems, International Journal of Mechanical Sciences, Vol.36, No.4, pp. 279-296.