Ogłoszenia dla pracowników

Top Young 100

Zaproszenie do udziału w cyklicznym programie Top Young 100, skierowanym do najlepszych studentów kierunków związanych z łańcuchem dostaw.

Perspektywy rozwoju i problemy portów lotniczych. Prognozy na 2020.

Debata "Perspektywy rozwoju i problemy portów lotniczych. Prognozy na 2020." Konferencja branżowa z okazji wydania raportu "Rynek lotniczy 2019"

DemoDay: Inkubator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, w trakcie którego zaprezentujemy dotychczasowe osiągnięcia Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej. Już po raz trzeci mamy ogromną przyjemność gościć Was na naszym DemoDay.

Nowa siedziba Działu Obsługi Doktorantów PW

Od dnia 06 listopada br. Dział Obsługi Doktorantów PW mieścić się będzie w Gmachu "PAŁACYK", ul. Koszykowa 80, pok. nr 1, 3, 4.

Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki

VI Edycji Konferencji dla Młodych Naukowców nt. Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki odbędzie się w Warszawie 7.12.2019 r.

TOP15

Termin składania wniosków został przedłużony do 25 października.

Wykłady IPWC

Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha przygotował cykle wolnodostępnych wykładów dla studentów i doktorantów warszawskich uczelni

Budżet partycypacyjny Politechniki Warszawskiej

Budżet partycypacyjny Politechniki Warszawskiej

Aby ułatwić zadanie wszystkim, którzy potrzebują czasu na dopracowanie swoich pomysłów i wypełnienie wymaganych dokumentów, TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO Budżetu Partycypacyjnego PW ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 15 STYCZNIA 2019 R.

O sile uczelni najlepiej świadczy to, jak aktywna jest jej społeczność. Renomę Politechniki Warszawskiej od lat budują wszyscy pracownicy i studenci, których osiągnięcia i pomysły są nie do przecenienia. Z tym większą radością chcę poinformować o inicjatywie, która wykorzysta potencjał naszego środowiska - BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. Jest on nową formą konsultacji dającą możliwość zgłaszania projektów zmian i udoskonaleń dotyczących Uczelni. Jego uczestnicy sami będą mogli zgłosić a potem wybrać te projekty, które uznają za najbardziej wartościowe w kontekście dobra wspólnego. Mam nadzieję, że uczestnictwo w wydarzeniu da wszystkim pracownikom i studentom poczucie realnego wpływu na funkcjonowanie Politechniki Warszawskiej.

Wspólne Seminarium Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej oraz Polish Chapter of the IEEE Robotics & Automation Society

24 Październik (środa) 2018, sala 300EF, początek godz. 14.15. Prof. Jorge Solis, Karlstad University Sweden, University of Southern Denmark and Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan. "From Biologically-inspired to Industrial-oriented Research and Development: Challenges and Its Possible Applications".

Informacje na temat funduszy strukturalnych

Informacje na temat funduszy strukturalnych, międzynarodowych i krajowych. Są one dostępne również na stronie COP: www.cop.pw.edu.pl.

POWER Zintegrowane programy uczelni 2018 ścieżka III

Ścieżka III skierowana jest dla uczelni kształcących pow. 20 tys. studentów oraz której co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie A lub wyższą.

Nagrody Naukowe POLITYKI

Do niedzieli 17 czerwca 2018 r. na stronie www.polityka.pl/stypendia dostępny jest formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do konkursu o 5 stypendiów po 15 tys. zł oraz 10 nagród finałowych po 5 tys. zł. 

Staż post-doktorski na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor

Politechnika Warszawska i Fundacja Dekaban ogłaszają konkurs na  staż post-doktorski w roku akademickim 2018/2019 na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor.

NAGRODY NAUKOWE Wydziału IV Nauk Technicznych PAN

Pragniemy uprzejmie przypomnieć o trwającym, corocznym konkursie o NAGRODY NAUKOWE Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.

ILA Berlin Air Show 2018

25-29 kwietnia 2018 r.

Konferencja Inżynieria Transportu Lotniczego

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Inżynieria Transportu Lotniczego, 17-18 kwietnia 2018 r.

Aktualne informacje na temat konkursów dostępnych dla naukowców w ramach funduszy strukturalnych krajowych i międzynarodowych

NCBiR ogłosiło konkurs Synthesis w ramach programu BONUS-185.
NCBiR ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla programu sektorowego INNOSTAL finansowanego w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
NCBiR ogłosiło I konkurs w ramach programu strategicznego: "SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW" – GOSPOSTRATEG
NCBiR ogłosiło drugą edycję konkursu na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich, Działanie 3.2 Studia doktoranckie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

II edycja Konkursu o Staż - Rozwój Kadr sektora kosmicznego

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) wraz ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK) serdecznie zapraszają do udziaiu w II edycji Konkursu o Staż - Rozwój Kadr sektora kosmicznego, który kierujemy do absolwentów i młodych naukowców.

I Konferencja Platformy InterBioMed PW

I Konferencja Platformy InterBioMed PW "Człowiek i Robot: Szansa czy konflikt w środowisku medycznym?" odbędzie się 6 czerwca 2017 roku w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT).