Sieć i oprogramowanie

Sieć WiFi

Oprogramowanie

     
  • Licencje ANSYS:
            
  1. z zasobów własnych PW: dostępne dla komputerów w sieci PW: https://www.ci.pw.edu.pl/Uslugi/Dystrybucja-oprogramowania/Oprogramowanie-inzynierskie/ANSYS
  2. z Iterdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego: dostępne dla komputerów w sieci PW: https://kdm.icm.edu.pl/Licencje_krajowe/ansys/
 
  • Licencje NX:
   
  1. z zasobów własnych PW: dostępne dla komputerów w sieci PW: https://www.ci.pw.edu.pl/Uslugi/Dystrybucja-oprogramowania/Oprogramowanie-inzynierskie/NX

Serwisy społecznościowe

Webmail (poczta przez WWW)

WAŻNE: Mając na uwadze zakończenie wsparcia dla protokołów TLS 1.0 i TLS 1.1 z końcem roku 2020 nastąpi ich wyłączenie na serwerach Exchange poczty @pw.edu.pl. Więcej informacji.

Osoby odpowiedzialne za sieć wydziałową