Studia

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (MEiL) powstał w 1960 roku. Obecnie prowadzi studia na czterech kierunkach: Energetyka, Lotnictwo i Kosmonautyka, Mechanika i Projektowanie Maszyn oraz Robotyka i Automatyka. Niektóre specjalności prowadzone są także w języku angielskim. Wszystkie kierunki posiadają akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, te drugie są równoważne akredytacjom europejskim European Accredited Engineer Label. Wydział jest także członkiem elitarnej sieci Pegasus zrzeszającej najlepsze uczelnie europejskie prowadzące kształcenie na kierunku Aerospace Engineering. Studenci Wydziału biorą udział w programach edukacyjnych UE, takich jak Erasmus+, studia z podwójnym dyplomowaniem (JEMARO), a także w międzynarodowych, bilateralnych programach wymiany. Na Wydziale działa 11 studenckich kół naukowych.

Kształcenie prowadzone jest w systemie dwustopniowym, zgodnym z zapisami deklaracji bolońskiej. Studia I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów) a studia II stopnia 1,5 lub 2 lata (3 lub 4 semestry). Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej (na wszystkich kierunkach) oraz niestacjonarnej na kierunku MiPM. Absolwenci studiów II stopnia wszystkich czterech kierunków są przygotowani do podjęcia studiów doktoranckich.

Kierunki i specjalności

Kierunek Energetyka

 • Chłodnictwo i Klimatyzacja
 • Systemy i Urządzenia Energetyczne
 • Zrównoważona Energetyka
 • Energetyka Jądrowa
 • Power Engineering (studia w języku angielskim)
 • Nuclear Power Engineering (studia II stopnia w języku angielskim, 4-semestralne)

Kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka

 • Automatyka i Systemy Lotnicze
 • Napędy Lotnicze
 • Statki Powietrzne
 • Aerospace Propulsion Systems (studia w języku angielskim, I stopień od października 2023, II stopień od lutego 2024)
 • Aerospace Structures and Systems (studia w języku angielskim, I stopień od października 2023, II stopień od lutego 2024)
 • Aerospace Engineering (studia II stopnia w języku angielskim)
 • Kosmonautyka (studia II stopnia, 4-semestralne)

Kierunek Mechanika i Projektowanie Maszyn, studia stacjonarne

 • Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego
 • Modelowanie i Symulacje Komputerowe w Mechanice (studia II stopnia)

Kierunek Mechanika i Projektowanie Maszyn, studia niestacjonarne

 • Energetyka Cieplna
 • Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego
 • Lotnictwo
 • Robotyka

Kierunek Robotyka i Automatyka

 • Robotyka
 • Biomechanika i Biorobotyka
 • Robotics (studia II stopnia w języku angielskim, 4-semestralne)

Bliższe informacje

Dziekanat Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa (MEiL)
ul. Nowowiejska 24, pok. 126 i 127, 00-665 Warszawa
tel. studia stacjonarne: 22 234 59 65; studia niestacjonarne: 22 234 57 79
e-mail: dziekanat.meil@pw.edu.pl