Perspektywy rozwoju i problemy portów lotniczych. Prognozy na 2020.

Debata "Perspektywy rozwoju i problemy portów lotniczych. Prognozy na 2020." Konferencja branżowa z okazji wydania raportu "Rynek lotniczy 2019"

Redakcja Wiadomości Turystycznych publikuje kolejny raport „Rynek Lotniczy”. Wydanie jest analizą zjawisk zachodzących na rynku lotniczym na świecie i w Polsce opracowywane przez prof. Dariusza Tłoczyńskiego z Katedry Rynku Transportowego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

W tym roku prezentacji głównych tez raportu będzie towarzyszyła debata na temat perspektyw rozwoju i problemów portów lotniczych w 2020 r. Mamy nadzieję, że się w nią Państwo włączą!

Powołując się na dane Air Transport Action Group Raport wskazuje, że udział transportu lotniczego w świecie wynosi obecnie około 3,4 proc. światowego PKB (stanowi 35 proc. światowego handlu). W najbliższych latach będzie się zwiększał. Według szacunków IATA, w wyniku rozwoju i wdrażania nowych technologii, pasażerowie będą korzystać z większej liczby tras, niższych kosztów podróży i wydadzą 1 proc. światowego PKB na transport lotniczy. Polski rynek transportu lotniczego, będący częścią światowego sytemu transportowego, również dynamicznie się rozwija. Widać to np. po rozwoju wachlarza usług dodatkowych do głównej usługi przewozowej oferowanej przez przewoźników czy wdrażane przez porty lotnicze, przewoźników i instytucje odpowiedzialne za zarządzanie ruchem lotniczym programów inwestycyjnych.

Konferencja odbędzie się 10 grudnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 11.00 w Warszawie w Hotel Gromada Centrum (sala Borówka), Pl. Powstańców Warszawy 2, Warszawa

application/pdf Zaproszenie (229,47 kB, 7/12/2019 00:56)