Zdobysław GORAJ

E-mail: goraj@meil.pw.edu.pl

Funkcje pełnione w PW

Kierownik zakładu Samolotów i Śmigłowców

Funkcje pełnione poza PW

Członek Rady Dyrektorów Międzynarodowego Stowarzyszenia EASN,

Prezydent PSAS

Zainteresowania naukowe

Inżynieria Lotnicza

Wybrane publikacje

  • Z.Goraj, Mini UAV Designed for Surveillance Long Endurance Mission. The 4th International Symposium on Innovative Aerial / Space Flyer System. Tokyo, 14 Jan. 2008, Plenary, Invited Lecture. Proceedings of the 4th Int. Symposium, pp.11-20.
  • Z.Goraj, A.Frydrychewicz, R.Świtkiewicz, B.Hernik, J.Gadomski, T.Goetzendorf, M.Figat, St.Suchodolski, W.Chajec, High altitude long endurance unmanned aerial vehicle of a new generation – a design challenge for a low cost, reliable and high performance aircraft. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences Vol.52, No 3, 2004, pp.173-194.
  • M.Figat, T.Goetzendorf-Grabowski, Z.Goraj, Aerodynamic Calculation of Unmanned Aircraft. Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Vol.77, No. 6, 2005, pp.467-474.
  • Z.Goraj, P Zakrzewski, Aircraft fuel systems and their influence on stability margin. Transactions of the Institute of Aviation, Vol. 183, p.29-40, Warszawa 2005.
  • Z.Goraj, M.Szender, Techniques and critical technologies applied for small and mini UAVs – State of the art and development perspectives. Transactions of the Institute of Aviation, Vol. 183, p.41-49, Warszawa 2005.
  • Z.Goraj, Design Challenges associated with development of a new generation UAV. Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Vol.77, No. 7, 2005, pp.361-368.
  • J.Gadomski, B.Hernik, Z.Goraj, Analysis And Opimisation of a Male UAV Loaded Structure. Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Vol.78, No. 2, 2006, pp.120-131.
  • T.Goetzendorf-Grabowski, A.Frydrychewicz, Z.Goraj, S.Suchodolski, MALE UAV Design of an increased reliability level. Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Vol.78, No. 3, 2006, pp.226-235.
  • Z.Goraj, Load composite structure in aeronautical engineering. Transactions of the Institute of Aviation, Vol. 191, Warszawa 2007, pp.13-32.
  • Z.Goraj, UAV platforms designed in WUT for border surveillance. AIAA paper 2007-2965. California, May 2007.