Europejskie Programy Badawcze

europresearch

Od momentu wprowadzenia 1 Programu Ramowego Unii Europejskiej w 1984 roku Komisja Europejska odgrywa znaczącą rolę we wspieraniu rozwoju nauki oraz stymulacji współpracy jednostek naukowych nie tylko na terenie Europy. Ostatnie programy ramowe, a w szczególności FP6 nakierowane są na ugruntowanie struktury Europejskiego Obszaru Badawczego (ERA) co w znacznym stopniu ułatwi integrację środowiska naukowego i wzmocni jego rolę na arenie międzynarodowej.

W 2014 roku ruszył program Horizon 2020 wprowadzający podstawową inicjatywę Unii Europejskiej - INNOVATION UNION, która ma zostać zrealizowana do końca 2020 roku i zapewnić Europie konkurencyjność na rynkach światowych.

W chwili obecnej pracownicy Wydziału MEL biorą udział w 5 projektach realizowanych w ramach programów europejskich (patrz Lista). Zachęcamy wszystkich do zainteresowania się europejskimi projektami badawczymi.