Career Development Opportunities

Autor: Mgr inż. Alicja Ewa Dźwiarek

The 7th Framework Programme Offers (Based upon the NCP Poland publication “Rozwój kariery naukowej”, Warszawa, 2009, 2nd edition)

1
2
3