Fundusze Strukturalne

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej zakończy się etap wykorzystywania funduszy przedakcesyjnych, rozpocznie natomiast etap wykorzystywania tzw. Funduszy Strukturalnych. Są to środki specjalnie ukierunkowane przez Komisję Europejską na wyrównywanie poziomów życia obywateli w różnych regionach Zjednoczonej Europy. Zostały utworzone cztery fundusze strukturalne:

 •  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (European Regional Development Fund) 
 •  Europejski Fundusz Społeczny (Eropean Social Fund) 
 •  Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (European Agriculture Guidance and Guarantee Funds) 
 •  Finansowy Instrument Ukierunkowania Rybołówstwa (Financial Instrument for Fisheries Guidance).

Głównym zadaniem instytucji wykorzystujących fundusze strukturalne jest stymulacja równomiernego rozwoju poszczególnych regionów kraju.

W Polsce, w ramach opracowanej i zatwierdzonej Strategii Rozwoju Regionalnego właściwe ministerstwa opracowały odpowiednie tzw. programy operacyjne. Wydaje się, że środowisko naukowców z dziedziny nauk ścisłych powinno zainteresować się dwoma programami operacyjnymi:

 •  innowacyjna gospodarka  
 •  rozwój zasobów ludzkich

W założeniach tych dwóch programów znajduje się wiele możliwości składania wniosków projektowych na wykonanie zadań w zasadzie stanowiących normalną działalność naszej Uczelni. Projekty takie, tak jak wszystkie projekty europejskie objęte są tylko częściowym dofinansowaniem Komisji Europejskiej i wymagają zaangażowania środków własnych.

Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyzszego jest instytucją pośredniczącą dla dwóch osi priorytetowych programu innowacyjna gospodarka:

- Badania i rozwój nowoczesnych technologii

- Infrastruktura sfery B+R

Środki przewidziane do rozdysponowania w ramach tych osi obejmować mają (dla strefy B+R) nastepujace działania:

 •  1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
 •  1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki
 •  1.3. Wsparcie projektów B+R realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorców
 •  1.4. Wsparcie projektów celowych
 •  2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym
 •  2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych
 •  2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

Wiecej informacji można znależć na stronach:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

i

http://www.nauka.gov.pl

 Osoby zainteresowane proszę o kontakt.

Prowadzone projekty:

1. Projekt PROTEUS

ZINTEGROWANY MOBILNY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY DZIAŁANIA ANTYTERRORYSTYCZNE i ANTYKRYZYSOWE (POIG.01.01.02-00-014/08)

Prace badawcze prowadzone są w dwóch Zakładach Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej PW:

- Zakład Automatyki i Osprzętu Lotniczego (zespół kierowany przez prof.dr hab.inż. Janusza Narkiewicza) ;

- Zakład Teorii Maszyn i Robotów (zespół kierowany przez profdr hab.inż. Teresę Zielińską)

Więcej informacji na stronie:

www.projektproteus.pl

2. Projekt LATiS

 LABORATORIUM AERODYNAMIKI TURBIN LOTNICZYCH I SPALANIA (POIG.02.02.00-14-022/09)

Od 1 stycznia 2010 rusza projekt pt. "Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno-doświadczalnych badań silników turbinowych". Na wydziale bedzie on realizowany w Zakładzie Aerodynamiki pod kierunkiem prof.dr.hab.inż. Jacka Rokickiego. Więcej o LATiS...