Asystent Asystentka

Urząd Lotnictwa Cywilnego Biuro Prezesa poszukuje współpracownika na stanowisko Asystent/ka

Forma współpracy: Umowa zlecenie

 

Miejsce wykonywania pracy:  Warszawa

 

Termin rozpoczęcia współpracy:  1 października 2014

 

Zakres zadań wykonywanych w ramach współpracy:

 

Współpraca z kierownictwem i pracownikami Biura przy realizacji zadań regulaminowych obejmujących:

 • monitorowanie międzynarodowej i europejskiej korespondencji wpływającej do Urzędu;
 • koordynację zatwierdzania wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu we współpracy z Pełnomocnikiem ds. Europejskich i Międzynarodowych;
 • koordynację przygotowywania materiałów dla Komitetu Spraw Europejskich oraz ich dystrybucję w ramach Urzędu;
 • obsługę imprez, konferencji i seminariów z udziałem Urzędu;
 • przygotowywanie sprawozdań/notatek ze spotkań z udziałem kierownictwa/pracowników Biura;
 • prowadzenie ewidencji delegacji służbowych pracowników Biura oraz koordynację spraw związanych z przygotowaniami do wyjazdów służbowych pracowników Biura i Prezesa ULC;
 • przekazywanie i odbieranie korespondencji zgodnie z kompetencją Biura;
 • dbanie o zapewnienie prawidłowego wyposażenia Biura w niezbędne materiały biurowe, eksploatacyjne i administracyjne;
 • inne prace zlecone wynikające z bieżącej działalności Biura.

Wymagania:

 

wykształcenie: wyższe licencjackie, preferowani studenci/studentki studiów magisterskich na kierunkach prawo, stosunki międzynarodowe, europeistyka

 

doświadczenie: brak

 

pozostałe:

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (poziom min. B2);
 • znajomość pakietu MS Office;
 • komunikatywność

Wymagane dokumenty:

 • życiorys i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i znajomość języka angielskiego
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy są proszone o przesyłanie aplikacji na adres: sem@ulc.gov.pl do dnia 19.09.2014 z tematem wiadomości LBP-Asystent/ka.

 

Termin składania aplikacji: 19.09.2014 r.

 

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

 

Inne informacje:

 

Rozmowy z kandydatami odbędą się w dniach 23-26 września.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach 10-13.30 pod nr tel.: (022) 520 72 98