Asystent - Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej

Informacje o firmie

Nazwa Firmy: Politechnika Warszawska

Informacja o Firmie: Uczelnia Wyższa

Branża Firmy: Mechanika i Budowa Maszyn

Dane Teleadresowe: Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Informacje o ofercie

Nazwa Stanowiska: Asystent

Rodzaj: Praca stała

Branża Oferty: Mechanika i Budowa Maszyn

Zadania: Asystent w Zakładzie Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej

Wymagania:

  1. ukończone nie później niż w 2010 roku studia II stopnia o specjalności mechanika, budowa - eksploatacja maszyn lub mechatronika
  2. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie dobrym, potwierdzona stosownym certyfikatem (EFC, TOEFL lub inny)
  3. znajomość obsługi pakietu Microsoft Office. Znajomość pakietów komputerowych stosowanych w pracy inżynierskiej (MSC.ADAMS,VI Raił, Matlab) będzie dodatkowym atutem
  4. Wskazany pobyt na stażach/stypendiach zagranicznych w czasie studiów lub po nich
  5. predyspozycje do pracy naukowo-badawczej w obszarze modelowania, symulacji i badania układów mechanicznych, ukierunkowane na przygotowanie i obronę pracy doktorskiej
  6. predyspozycje do pracy dydaktycznej z młodzieżą akademicką
  7. orientacja w problematyce konkursów 7 Ramowego Programu UE oraz programów NCBiR
  8. kreatywność, umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole.

Oferowane Warunki: Praca na pełen etat w Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, 40 godzin w tygodniu, możliwość awansu na stanowisko adiunkta po obronie doktoratu

Liczba Wakatów: 1

Adres Składania Aplikacji Oraz Rodzaj Wymaganych Dokumentów:

  1. CV
  2. list motywacyjny

Należy składać do 20 lutego 2013r. w Wydziale Transportu PW, Koszykowa 75, Warszawa, pokój 320 w godzinach 9 -15.