Oferta pracy w projekcie badawczym NCN SONATA w Maszyn I Urządzeń Energetycznych ITC

W związku z realizacją projektu pt.: [SENTENCE] Badania procesów parowego rozkładu metanu do wodoru w obecności zjawisk elektrochemicznych (The study of steam decomposition of methane to hydrogen in the presence of eletrochemical phenomena) finansowanego w ramach konkursu NCN SONATA 16 poszukiwana jest osoba do pracy w projekcie na stanowisku Stypendysta/Student/Doktorant.

Szczegóły oferty zamieszczono w załączonym pliku:

application/pdf Oferta Pracy (143,19 kB, 21/07/2021 22:44)

  

Oferty współpracy (CV wraz z listem motywacyjnym oraz dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i osiągnięcia naukowe) należy przesłać na e-mali: lukasz.szablowski@pw.edu.pl do 23.08.2021r do godziny 23:59. Konkurs będzie rozstrzygnięty do 30.08.2021r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika projektu dr inż. Łukasza Szabłowskiego (lukasz.szablowski@pw.edu.pl).

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z „Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf).

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wyniki konkursu (14,62 kB, 27/08/2021 13:08)