Oferta pracy w projekcie badawczym - studia doktoranckie

w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN)
Warszawa, ul. Pawińskiego 5b

Oferujemy ciekawą pracę w projekcie naukowo-badawczym w dziedzinie mechaniki płynów oraz możliwość podjęcia studiów doktoranckich. Poszukujemy kandydata do realizacji następującego zadania: Komputerowa symulacja przepływów wielofazowych.

W ramach zadania wykorzystywane będą programy komercyjne jak również będzie rozwijany własny program komputerowy.

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe magisterskie lub ostatni rok studiów magisterskich (preferowane kierunki techniczne o profilu mechanicznym, matematyczno-fizyczne lub informatyczne),
  • znajomość oprogramowania CFD i MES,
  • umiejętność programowania,
  • dobre wyniki uzyskane na studiach,
  • zamiłowanie do pracy badawczej,
  • znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

  • kopia dyplomu magistra,  inżyniera lub licencjata
  • życiorys
  • list motywacyjny
  • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883)

Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa o dzieło

Dokumenty w wersji elektronicznej należy składać do dnia 15.03.2015 r. na adres: kadry@ippt.pan.pl

W sprawach merytorycznych związanych z ofertą proszę się kontaktować z dr. hab. Jerzym Rojkiem:  

e-mail: jrojek@ippt.pan.pl
tel. 600 202 430