Osoba do pracy w projekcie w roli asystenta naukowego

W związku z realizacją projektu pt.: Manufacturing technology of building products made of ecological high performance fibre composites with encapsulated PCM for the NZEB application, HEMP4NZEB realizowanego w ramach programu M-ERA.NET 2 poszukiwana jest osoba do pracy w projekcie w roli asystenta naukowego.

Przewidywany okres współpracy: od 01.12.2020 do 31.08.2023 r.

Zakres obowiązków związany jest z opracowywaniem mikro-makroskopowego modelu transportu ciepła i wilgoci w materiałach budowlanych z dodatkami biowłókien, przeprowadzaniem symulacji obliczeniowych, udziałem w projektowaniu i budowie stanowisk badawczych i prowadzeniem pomiarów eksperymentalnych.

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe techniczne (tytuł inżyniera, preferowany kierunek to energetyka),
  • Kontynuowane studiów na II stopniu na kierunku energetyka lub pokrewnym,
  • Deklaracja kontynuacji edukacji na III stopniu studiów (studia doktorancki),
  • Zaangażowanie w działalność kół naukowych,
  • Doświadczenie w realizacji projektów naukowych (np.: w ramach działalności kół naukowych),
  • Doświadczenie w wykonywaniu obliczeń CFD i realizacji stanowisk badawczych,
  • Znajomość Matlab, LabView, C/C++, Python, ANSYS Fluent, środowisk CAD2D i CAD 3D,
  • Uprawnienia SEP,
  • Doświadczenie publikacyjne,
  • Znajomość języka angielskiego.

Oferty współpracy (CV wraz z listem motywacyjnym) można składać osobiście w pokoju 203 ITC lub drogą e-mailową: piotr.lapka@pw.edu.pl do 25.11.2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika projektu dr. hab. inż. Piotra Łapki, prof. uczelni, piotr.lapka@pw.edu.pl

logo