Praca w projekcie badawczym związanym ze sterowaniem śmigłowców

Tymczasowe stanowisko dla studenta w projekcie badawczym HELIMARIS - Modification of an optionally piloted helicopter for maritime mission performance. Program sektorowy NCBiR INNOLOT

Zakres obowiązków: udział w projektowaniu i badaniach symulacyjnych układu automatycznego sterowania śmigłowca

Okres zatrudnienia: 01.05.2017 - 30.04.2018

Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie

Możliwość wykonania pracy dyplomowej inżynierskiej lub magisterskiej.

Wymagania:

  • podstawowa znajomość środowiska MATLAB/SIMULINK®
  • podstawowa wiedza w zakresie aeromechaniki śmigłowców oraz układów automatycznego sterowania
  • zainteresowanie pracą badawczą

Dodatkowe atuty:

  • doświadczenie w udziale w projektach badawczych
  • dobre wyniki w nauce

List motywacyjny, CV (obydwa dokumenty w języku polskim) i inne dokumenty uzupełniające należy złożyć w sekretariacie Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego (pokój NL 137) oraz przesłać elektronicznie na adresy: pbibik@meil.pw.edu.pl; ifalecka@meil.pw.edu.pl. 

Ostateczny termin składania dokumentów - 26.04.2017, godz. 1200, rozmowy kwalifikacyjne z zaproszonymi osobami zostaną przeprowadzone w dniu 28.04.2017 (termin może ulec zmianie). 

Osoba przyjęta do pracy zostanie poinformowana o tym fakcie do dnia 30.04.2017

Informacji szczegółowych udziela Kierownik Projektu: dr  Przemysław Bibik, ITLiMS PW, pokój NL 136; tel. 022 234 5627.