Projekt badawczy dotyczący technologii satelitarnych

Projekt badawczy dla studentów, w zakresie technologii satelitarnych, sponsorowany przez firmę Boeing. Projekt realizowany jest przez Zakład Automatyki i Osprzętu Lotniczego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa.

Tematyka projektu: budowa i obsługa stacji naziemnej, systemy pokładowe satelitów. Istnieje możliwość zaproponowania własnych tematów związanych z komunikacją i systemami satelitarnymi.  

Możliwość wykonania pracy przejściowej i dyplomowej.

Możliwość udziału w kursie internetowym MIT Architecture and Systems Engineering: Models and Methods to Manage Complex Systems o wartości 2499$ (okres trwania kursu: 17.09.2018-18.03.2019).

Czas trwania projektu: 01.06.2018 - 30.06.2019

Językiem roboczym projektu jest angielski.

Wynagrodzenie: wysokość uzależniona od zakresu oraz czasu pracy.

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych odbędzie się 07.05.2018 o godzinie 16:15 w sali NL151 gmachu Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału MEiL.

Termin składania dokumentów: 11.05.2018 godz. 12:00.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 14.05.2018 (termin może ulec zmianie).

Wymagania:

  • student studiów stacjonarnych inżynierskich lub magisterskich na kierunku: Lotnictwo i Kosmonautyka, Telekomunikacja, Elektronika, Automatyka i Robotyka lub pokrewne
  • biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie)
  • zainteresowanie pracą badawczą
  • dobre wyniki w nauce

Dodatkowe atuty:

  • udokumentowana wiedza / znajomość technologii kosmicznych i satelitarnych
  • doświadczenie w udziale w projektach badawczych

Wymagane dokumenty (w języku angielskim):

  • list motywacyjny
  • CV
  • dodatkowo: propozycja własnego tematu pracy

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie ZAiOL pokój NL 137 oraz przesłać na adresy: msochacki@meil.pw.edu.pl oraz rrakowska@meil.pw.edu.pl.

Dodatkowych informacji udziela mgr inż. Mateusz Sochacki; Wydział MEiL, ITLiMS, pokój NL140; tel. 022 2345930; email: msochacki@meil.pw.edu.pl.