Rzecznik Rzeczniczka

Fundacja Habitat for Humanity Poland jest częścią międzynarodowej organizacji non-profit Habitat for Humanity International działającej na rzecz zmniejszenia ubóstwa mieszkaniowego na świecie. Do naszego biura w Warszawie szukamy osoby na stanowisko:

Rzecznik/Rzeczniczka

(nr ref.: Rz/2017)

Rzecznik/Rzeczniczka będzie odpowiedzialny/a za prowadzenie działań w obszarze zmniejszania i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu. Poszukujemy absolwenta, osoby kończącej studia lub będącej w trakcie studiów doktoranckich, która szuka możliwości pogłębienia wiedzy i pracy nad problematyką ubóstwa energetycznego na poziomie krajowym i europejskim.

Obowiązki rzecznika/rzeczniczki:

 • przygotowywanie spotkań ekspertów, seminariów, wizyt studyjnych
 • udział w konsultacjach społecznych, uczestnictwo w konferencjach, zespołach roboczych, ciałach doradczych
 • zgłaszanie postulatów i stanowisk do decydentów na szczeblu krajowym i lokalnym, przygotowywanych w oparciu o stanowiska ekspertów
 • udział i animowanie debaty  publicznej poświęconej ubóstwu energetycznemu
 • budowanie koalicji organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na rzecz zmniejszenia i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu

Profil kandydata:

 • Ukończone studia licencjackie lub magisterskie z zakresu geografii, ochrony środowiska, energetyki/energii odnawialnej, nauk społecznych lub pokrewnych dyscyplin;
 • Znajomość problematyki efektywności energetycznej i ubóstwa energetycznego
 • Doświadczenie w prowadzeniu działań rzeczniczych, edukacyjnych i/lub kampanii medialnych
 • Myślenie syntetyczne, umiejętność tworzenia raportów i dłuższych tekstów
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne i organizacyjne, doświadczenie w organizowaniu konferencji, seminariów, wizyt studyjnych

Na stanowisku proponujemy umowę - zlecenie na okres 8 miesięcy z wynagrodzeniem 2850 brutto za czas pracy w wymiarze około 20 godzin tygodniowo.

Zainteresowane osoby, które spełniają wyżej wymienione kryteria, prosimy o przesyłanie CV w języku polskim wraz z krótkim listem motywacyjnym (w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej) do dnia 18.06.2017 r. na adres: rekrutacja@habitat.pl podając w tytule e-maila nr referencyjny ogłoszenia.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.