ULC Starszy inspektor do spraw zdatności do lotu

Starszy inspektor do spraw zdatności do lotu (zastępstwo)