Ogłoszenia dziekanatu

Zmiana godzin przyjęć Prodziekana ds. dydaktycznych

23.06.2022 r. - przyjęcia odwołane

24.06.2022 r. - przyjęcia w godz. 11:15 - 12:30

Zmiana godzin przyjęć Pani Prodziekan ds. studenckich

20.06.2022 r. - przyjęcia do godz. 11:30

23.06.2022 r. - przyjęcia w godz. 11:00 - 11:45

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Zmiana godzin otwarcia Dziekanatu

W dniu 14.06.2022 Dziekanat będzie czynny do godz. 12:00

Zapisy na specjalności

studia stacjonarne I-go stopnia oraz niestacjonarne I-go i II-go stopnia

Oferta wykładu Problemy współczesnej cywilizacji (IPWC)

dla studentów i doktorantów PW w semestrze zimowym 2022/2023

Spotkanie w sprawie wyboru specjalności

W środę 08.06 od godziny 17:00 odbędzie się zdalne spotkanie ze studentami 4 semestru w sprawie wyboru specjalności.

Bezpłatne badania medycyny pracy

CenterMed Warszawa Sp. z o.o. zaprasza w miesiącu maju na bezpłatne badania medycyny pracy.

Zajęcia piątkowe w czwartek

W semestrze letnim: 12.05.2022 r. (czwartek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.

Spotkanie informacyjne w sprawie praktyk

W dniu 9 maja odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie praktyk dla studentów kierunków Energetyka, Mechanika i Projektowanie Maszyn oraz Power Engineering. 

Aktualizacja wyjazdów na program Erasmus+

W załączonym protokole przedstawiamy aktualizację wyjazdów na program Erasmus+

Srebrne odznaki dla studentów

Studenci studiów inżynierskich I stopnia zarejestrowani na semestr 4, w semestrze letnim 2022, od dnia 11.04.2022r. do dnia 25.04.2022r. mogą odbierać w Dziekanacie srebrne odznaki MEiL (tzw. "śmigiełka").

Wyniki naboru Erasmus 2022/2023

Poniżej załączamy wyniki rekrutacji na wyjazd w ramach programu Erasmus+, mobilność na rok akademicki 2022/2023.

Praktyki studenckie

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące praktyk studenckich.

Odwołane przyjęcia prodziekana Jaworskiego

Przyjęcia Prodziekana dr hab. inż. Macieja Jaworskiego, prof. uczelni w dniu 04.04.2022 zostają odwołane. 

Egzamin poprawkowy z Mechaniki Płynów I

odbędzie się 8 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 17.00 w sali A0.

Dodatkowa informacja Erasmus+

W załączeniu prezentujemy informacje na temat wymagań aplikacyjnych na wyjazd Erasmus+.
Bardzo prosimy się z nimi zapoznać.

Przyjęcia Pani Prodziekan

dr inż. Marty Poćwierz

Stypendium Rektora

za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia artystyczne - listy ostateczne