Ogłoszenia dziekanatu

Bezpłatne kursy dla studentów studiów stacjonarnych

Wzorem lat poprzednich, w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 zorganizowane będą bezpłatne kursy dla studentów studiów stacjonarnych z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych (G1), cieplnych (G2) i gazowych (G3) zakończone egzaminem państwowym - dla kierunków Energetyka oraz Automatyka i Robotyka dostępne są szkolenia: G1, G2 i G3, a dla kierunków Mechanika i Projektowanie Maszyn oraz Lotnictwo i Kosmonautyka dostępne jest szkolenie G1.

Informacje dla studentów przyjętych na studia II-go stopnia od semestru letniego 2019/2020

Informacje dla studentów przyjętych na studia II-go stopnia od semestru letniego 2019/2020

Informacja w sprawie przeniesienia zajęć z sali T1 w semestrze letnim 2019/2020

W związku z remontem sali T1 (Instytut Techniki Cieplnej) w semestrze letnim 2019/20, zajęcia zaplanowane do prowadzenia w tej sali (na planach zajęć widnieje sala T1) zostają przeniesione do innych budynków.

Ogłoszenie o konkursie na stypendia naukowe dla doktorantów

W związku z prowadzeniem na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa projektu badawczego OPUS-15 pt. „Hamiltonowskie podejście do efektywnego modelowania wielkiej skali układów wieloczłonowych z tarciem oraz do obliczeń w czasie rzeczywistym układów robotycznych”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, kierowanego przez prof. dra hab. inż. Janusza Frączka, poszukuje się jednego doktoranta do pracy w projekcie. Szczegóły w Ogłoszeniu.

Studia magisterskie podwójnego dyplomowania

Studia magisterskie podwójnego dyplomowania

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW realizuje projekt pt. „Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia – Energetyka Nowej Generacji (New Power Engineering Generation and Energy Markets)” w ramach programu KATAMARAN – Przygotowanie i utworzenie wspólnych studiów II stopnia.

Spotkanie informacyjne Erasmus+

Spotkanie informacyjne na temat zasad i organizacji wyjazdów w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2020/2021 odbędzie się 4 lutego 2020 (wtorek) o godzinie 17.00 w sali A0 (budynek Wydziału MEiL).

Dodatkowy egzamin z Mechaniki Płynów I

Dodatkowy egzamin z Mechaniki Płynów I (zamiast „zerówki”) odbędzie się 8 lutego 2020 r. (sobota) o godz. 13.15 w sali T1.

Nieobecność Prodziekan Marty Poćwierz

Prodziekan Marta Poćwierz jest nieobecna od 10 do 14 lutego 2020 roku.

Zimowa sesja egzaminacyjna

03.02.2020 r. - 14.02.2020 r.

Nabór na wyjazdy w ramach Programu ATHENS

Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 15 uczelni oraz instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Turcji, Węgier i Włoch.

Zmiana godzin przyjęć Prodziekanów

W dniu 9 stycznia 2020r. przyjęcia studentów w godzinach:

W dniach 23.12.2019-1.01.2020 Politechnika Warszawska zamknięta

W dniach 23.12.2019-1.01.20120 Politechnika Warszawska jest zamknięta.

W dn. 09.01.2020 (czwartek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek

Zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2019 Rektora PW z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2019/2020 - §1 ust. 3 pkt. 2.

Zmiana godzin przyjęć Prodziekanów

W dniu 19.12.2019r. (czwartek)

przyjęcia studentów od 14:00 – 15:00

Numerki będą wydawane w godz. 13:00-15:00

Zmiana godzin przyjęć Dziekanatu (pok. 126 i pok. 128)

- 19.12.2019r. (czwartek) przyjęcia w godz. 14:00-15:00
- 20.12.2019r. (piątek) przyjęcia w godz. 10:30-12:30

e-kurs Przysposobienie biblioteczne

W dniach 10-20.12.2019 będzie otwarty e-kurs "Przysposobienie biblioteczne".

Konkurs na realizację badań w tematyce oddziaływania fal akustycznych na przepływ w oderwanej warstwie przyściennej

Otwarty zostaje konkurs na realizację badań w tematyce oddziaływania fal akustycznych na przepływ w oderwanej warstwie przyściennej. Projekt finansowany jest z projektu OPUS16 NCN. Termin realizacji badań  1.12.2019 - 30.09.2020 (10 miesięcy). Oferta ważna do 30.11.2019.