Ogłoszenia dziekanatu

Studentów kierunków Energetyka oraz Automatyka i Robotyka

którzy zadeklarowali udział w szkoleniach

Erasmus+ wyniki

Studenci, którzy maja uwagi odnośnie rezultatów rekrutacji lub chcieliby zgłosić rezygnację/odwołanie są proszeni o przesłanie maila na adres krozycka@meil.pw.edu.pl w dniach 19-21 marca 2018. Maile przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Machine Design III - Egzamin poprawkowy

odbędzie się w następujących terminach:

Stypendium Rektora za wyniki w nauce semestr 2018L

Lista rankingowa znajduje się na stronie:

Płatne praktyki w Warszawie

Inżynier Aeronautyczny

Egzamin poprawkowy z przedmiotu PKM III

Informujemy, że egzamin poprawkowy z przedmiotu PKM III odbędzie się w terminach:

Rekrutacja do grantu badawczego

Poszukujemy dwóch osób do udziału w grancie badawczym sponsorowanym przez Lockheed Martin Co, USA.

Informacja nt przedmiotu MES1 od prof. A. Dacko - listy i terminy zajęć

Zgodnie z informacjami z czwartkowego wykładu, po rozmowie kierownika Zakładu i Dziekana Jaworskiego zapadły pewne decyzje co do przedmiotu MES1

8 marca przyjęcia Prodziekana prof Macieja Jaworskiego odwołane

W dniu dzisiejszym (08.03.2018) przyjęcia studentów Prodziekana prof. Macieja Jaworskiego zostają odwołane.

Praktyki letnie "Managerial Summer Internship 2018"

oferta skierowana do studentów i absolwentów Wydziału

Zapisy na przedmioty - ostatnia szansa

Korekty dziekańskie będą otwarte do piątku (02.03.2018r.) do godz. 12:00.

Zarządzanie projektem kosmicznym

Zmiana:  „Zarządzanie projektem kosmicznym” ML.NS761A – wykłady zaczną się 7 marca 2018 r.

GE Challenge: Ostatni dzień, aby zgłosić się po 10 000 dolarów

Przypominamy, że tylko do końca lutego można dołączyć do konkursu GE Challenge, który organizowany jest wspólnie przez Engineering Design Center oraz Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Inżynierze, zdobądź stypendium naukowe imienia Justyny Moniuszko!

Granty są przyznawane w ramach programu stypendialnego ufundowanego przez GE oraz Instytut Lotnictwa dla upamiętnienia tragicznie zmarłej w katastrofie smoleńskiej Justyny Moniuszko, miłośniczki lotnictwa, studentki MEiL i praktykantki Engineering Design Center.

Stypendium Rektora za osiągnięcia, naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe

Studenci, którzy mieli przyznane stypendium Rektora za osiągnięcia, naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe na okres 5 miesięcy i kontynuują naukę na studiach magisterskich II stopnia, proszeni są o złożenie do Dziekanatu (stanowisko nr 2), nowego wniosku z załącznikiem nr 9 (bez ponownego składania załączników dokumentujących osiągnięcia).

Obowiązkowe Szkolenie BHP

W dniu 5.03.2018 w sali A4 od godz. 17:15 odbędzie się obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP.

Studentów przyjętych na studia stacjonarne II-go stopnia od semestru 2018L

zapraszamy do Dziekanatu w celu podpisania decyzji przyjęcia i umowy wg. załączonej listy

Język obcy - studia niestacjonarne

Język obcy - studia niestacjonarne