Ogłoszenia dziekanatu

Termodynamika III - egzamin poprawkowy

Egzamin poprawkowy z termodynamiki III odbędzie się w dniu 29 marca (poniedziałek) o godzinie 18:15

Szkolenie BHP

Ze względu na panująca sytuację epidemiczną szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w tym roku akademickim zostaną zrealizowane w formie online.

Rekrutacja Erasmus+ otwarta

Przypominamy, że rekrutacja na wyjazd w ramach programu Erasmus+ jest już otwarta.

ekurs Przysposobienie bilioteczne

będzie otwarty w terminie 4-19 marca 2021

Zaliczenie przysposobienia bibliotecznego jest obowiązkowe dla studentów studiów II-go stopnia, którzy zostali przyjęci na studia po innej Uczelni oraz

studentów studiów I-go stopnia, którzy nie zaliczyli szkolenia w trakcie semestru zimowego.

Ważność legitymacji studenckich

Informujemy, że na mocy przepisów zewnętrznych w wyniku których terytorium całego kraju zostało objęte obszarem czerwonym, mamy doczynienia z faktycznym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni, w związku z czym:

Zapisy na przedmioty na semestr 2021L

Przypominamy, że 6 marca o godz. 23:59 kończy się 2 tura zapisów na przedmioty.

Wnioski o stypendium Rektora

Przypominamy że TYLKO do 8 marca można składać wnioski o stypendium Rektora.

Spotkanie Erasmus+ MS Teams

Poniżej załączamy link do informacji o spotkaniu w sprawie Erasmusa+ wraz z linkiem dostępu.

https://erasmus.pw.edu.pl/Aktualnosci/Spotkanie-informacyjne-dot.-programu-Erasmus

Rekrutacja na wyjazd Erasmusa+

Rekrutacja na wyjazd Erasmusa+, mobilność na rok akademicki 2021/2020, rozpocznie się 01 marca 2021 w DWÓCH systemach. Zamknięcie rekrutacji nastąpi w dniu 14 marca 2021.

Przedmiot Probabilistyka i metody statystycznie

2 marca ruszają zajęcia z przedmiotu Probabilistyka i metody statystyczne

Wiadomości mailowe

Bardzo prosimy o podpisywanie maili imieniem i nazwiskiem oraz KONIECZNIE numerem albumu.

Przedmiot Probabilistyka i metody statystycznie

Z uwagi na smutną wiadomość o śmierci Prowadzącego dr Krzysztof Brysia przedmiot Probabilistyka i metody statystyczne rozpocznie się z opóźnieniem.

Podstawy zarządzania

kod MSTeams: 5ld2jxv

Kody do zespołów na MSTeams

Plik z kodami do zespołów został opublikowany na stronie i będzie uzupełniany na bieżąco

Wymiana Ciepła II (EN000-ISP-4022)

Zapisy do grup zajęciowych z Wymiany Ciepła II (EN000-ISP-4022) dla wszystkich osób zapisanych na kurs rozpoczną się 22 lutego o godzinie 08:00.

BIPOL-2

Wszystkich studentów planujących zaliczenie w tym semestrze przedmiotu BIPOL 2 (niezależnie od ich statusu w Dziekanacie) zapraszam na pierwsze spotkanie w nadchodzącym semestrze, które odbędzie się we czwartek 25.02 w godzinach 16:15-18 na platformie MSTeams.

Teoria sprężystości

Przedmiot obieralny. 3 pkt. ECTS

Uwaga! Informacje dla studentów przyjętych na studia niestacjonarne II-go stopnia od semestru letniego 2020/2021

Doniesienie oryginałów dokumentów***, podpisywanie ślubowań – 23.02.2021 oraz 25.02.2021 r. w godz. 11 -14 (Dziekanat pok. 126) - za okazaniem dowodu osobistego albo innego dokumentu ze zdjęciem.