Ogłoszenia dziekanatu

Piątek za wtorek

12.05.2020 r. (wtorek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.

Stypendium Rektora na semestr letni 2019/2020

Na mocy decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej stypendium Rektora na semestr letni 2019/2020 otrzymały następujące osoby:

Opłaty za powtarzanie przedmiotów niezaliczonych w semestrze 2019L oraz 2019Z powtarzanych w semestrze 2020L

Zgodnie z decyzją Rektora PW nr 86/2020 z dnia 24.04.2020r. w sprawie obniżenia wysokości opłat za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce

Piątek za środę

29.04.2020 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.

Pomoc finansowa dla stypendystów programów NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) oferuje pomoc finansową stypendystom programów agencji, którzy z powodu pandemii covid-19 znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej

Uwaga studenci! Opłaty za powtarzane przedmioty!

Przypominamy, że dziś jest ostatni dzień na złożenie podania o rozłożenie płatności na raty lub umorzenie płatności

Erasmus+ dodatkowa rekrutacja

Informujemy, że rekrutacja dodatkowa na wyjazd Erasmus+ w systemie MEiL jest już otwarta. Data jej zakończenia uległa zmianie na 10 kwietnia 2020.

Marcowe egzaminy dyplomowe

W związku z wprowadzeniem przez Rząd nowych zasad bezpieczeństwa związanych z koronawirusem oraz zarządzeniem Rektora w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy do 10.04.2020r. informujemy, że egzaminy dyplomowe, które miały odbyć się pod koniec kwietnia, zostają przesunięte. Termin składania papierowej wersji pracy dyplomowej (6 kwietnia) zostaje odwołany.

Wyniki naboru Erasmus+

W załączniku prezentujemy wyniki naboru na wyjazd Erasmusa+. Prosimy postępować zgodnie z harmonogramem na stronie w kwestii komentarzy/odwołań studentów.

Marcowe egzaminy dyplomowe

Wszystkie obrony zostają przesunięte na drugą połowę kwietnia 2020r.

Egzaminy z ANALIZY 3 i CALCULUS 3

W związku z bieżącymi ustaleniami Rektora, egzaminy z ANALIZY 3 i CALCULUS 3 odbędą się po Świętach Wielkanocnych (termin zostanie podany w późniejszym terminie).

Opłaty za powtarzane przedmioty

W dniu 03.03.2020 zostały naliczone opłaty za powtarzane przedmioty nie zaliczone w semestrze 2019L i 2019Z

Zmiana godzin przyjęć

Prodziekan dr inż. Marty Poćwierz

Przedłużanie ważności legitymacji

W związku z licznymi pytaniami – legitymacje studenckie nie będą przedłużane w Dziekanacie.

Czekamy na rozporządzenie MNiSW , które automatycznie przedłuży ważność legitymacji do 31 maja 2020.

Rozporządzenie zostanie wydane w ciągu kilku dni.

Poszukiwani studenci do udziału w projekcie w dziedzinie systemów bezzałogowych

Poszukiwani studenci do udziału w projekcie dydaktycznym w dziedzinie systemów bezzałogowych oraz nowoczesnych metod szkolenia operatorów z wykorzystaniem biofeedbacku.

PKM 3 egzamin poprawkowy

Egzamin poprawkowy z przedmiotu PKM 3 odbędzie się w terminach:

Prof. Maciej Jaworski godziny przyjęć odwołane

Przyjęcia dr hab. inż. Macieja Jaworskiego zostają odwołane na czas nieokreślony.