Ogłoszenia dziekanatu

Przyjęcia Pani Prodziekan ds. Studenckich

W dniu 22.11.2021r. (poniedziałek) oraz w dniu 25.11.2021r. (czwartek) - przyjęcia odwołane

Stypendium Rektora

za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia artystyczne - listy ostateczne

WAŻNA INFORMACJA - "czwartek za środę"

W semestrze zimowym: 10.11.2021 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w czwartek

Modernizacja programu kształcenia na kierunku Robotyka i Automatyka

informację kierujemy szczególnie do tych studentek i studentów, którzy planują rozpoczęcie studiów magisterskich od semestru letniego 2021/2022 na kierunku Robotyka i automatyka na naszym Wydziale.

Dodatkowa rekrutacja na wyjazd Erasmus+ na lato 2022

Informujemy, że w dniach 01 listopada do 20 listopada 2021 została otwarta w systemie USOS WEB PW dodatkowa rekrutacja na wyjazd Erasmus+

Opłaty za powtarzanie przedmiotów w semestrze 2021Z

Polacy oraz obcokrajowcy studiujący na zasadach obowiązujących obywateli polskich, studia stacjonarne, anglojęzyczne

Stypendium Rektora

za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia artystyczne - listy wstępne

Zmiana sali CZiTT

W dniu 22.10.2021 (piątek) zajęcia w sali 1.01 zostają przeniesione do połączonej sali seminaryjnej 4.04, 4.05 (CZiTT IV piętro).

Badania lekarskie kandydatów na studia oraz studentów

Zarządzenie nr 90/2021 Rektora PW z dnia 8.10.2021

Przyjęcia Pani Prodziekan ds. Studenckich

W dniu 14.10.2021r. - przyjęcia odwołane

Ważna informacja - "czwartek za wtorek"

W semestrze zimowym: 19.10.2021 r. (wtorek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w czwartek.

Turbulence Physics and Modeling

Informujemy, że w październiku 2021 r. zostanie uruchomiony na Wydziale MEiL przedmiot obieralny prowadzony przez profesora Juliana Andrzeja Domaradzkiego (University of Southern California) nt. Turbulence Physics and Modeling.

Przedmioty obieralne

Dzień i godzinę odbywania się zajęć obieralnych można zmienić po ustaleniu innego terminu z grupą i nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia

Podstawy konstrukcji maszyn 6

Grupa pościgowa sem. zimowy 21/22

Ubezpieczenie NNW na rok akademicki 2021/2022

Wszyscy studenci, którzy chcą być objęci ubezpieczeniem od 1 października 2021r. muszą opłacić składkę do 30 listopada 2021r.

Rozpoczęcie zajęć

Rozpoczęcie zajęć dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Przyjęcia Prodziekana ds. Dydaktycznych

Plan przyjęć w dniach 4. i 5. października 2021 r.

BIPOL 1

Zapraszam wszystkich zapisanych (i Tych jeszcze niezapisanych) na spotkanie inauguracyjne przedmiotu LK000-ISP-5003 BIPOL1.

Informacje dla studentów przyjętych na studia stacjonarne II-go stopnia od semestru zimowego 2021/2022

Informacje dla studentów przyjętych na studia stacjonarne II-go stopnia od semestru zimowego 2021/2022 - studia stacjonarne

Stypendium socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych

Wnioski można składać od 4 do 15 października 2021r.