BIPOL 1

Zapraszam wszystkich studentów zarejestrowanych na przedmiot NK307 BIPLO1 na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w piątek 4.10.2019 o godzinie 12.15 w Sali 300EF.

Na spotkaniu omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z przedmiotem oraz nastąpi podział na grupy projektowe i rozdanie tematów projektów. Proszę o zapoznanie się z tematami projektów: 

https://itlims-zsis.meil.pw.edu.pl/pomoce/BIPOL/BIPOL1/LISTY/BIPOL1_samoloty.pdf.

Kierownik Przedmiotu
Marcin Figat