BIPOL 1

Zapraszam wszystkich zapisanych (i Tych jeszcze niezapisanych) na spotkanie inauguracyjne przedmiotu LK000-ISP-5003 BIPOL1.

Spotkanie odbędzie się, stacjonarnie, w poniedziałek o godzinie 15.15 w Sali A4. Ze względu na zakres tematów, które będą poruszane na spotkaniu obecność jest obowiązkowa.

Proszę także, o zapoznanie się z tematami projektów, które będą realizowane na przedmiocie. Dostępne są na stronie przedmiotu:

https://itlims-zsis.meil.pw.edu.pl/pomoce/BIPOL/BIPOL1/LISTY/BIPOL1_samoloty.pdf

Podczas spotkania dokonamy rozdzielenia tematów oraz zapisu do grup projektowych.

Kierownik Przedmiotu
Marcin Figat