BIPOL 2

Kolokwium poprawkowe z BIPOL 2 odbędzie się we czwartek 18-go czerwca w godzinach 16:30-18:00.