BIPOL 2

Ostatnie kolokwium poprawkowe z BIPOL 2 odbędzie się w dniu 11.09.2020 na platformie MSTeams w godzinach 10:15-12:00.

Z poważaniem
Cezary Galiński