BIPOL 2

Ostatnie kolokwium poprawkowe z BIPOL 2 rozpocznie się w dniu 06.09.2020 na platformie MS Teams o godzinie 13:10.