COVID-19

W związku z rosnącym zagrożeniem COVID-19 Dziekan Wydziału przypomina o zarządzeniu Rektora Politechniki Warszawskiej nr 104/2020 z dnia 30/09/2020

https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2020/Zarzadzenie-Rektora-nr-104-2020-z-dnia-30-09-2020

W związku z powyższym prosimy aby wszelkie przypadki, podejrzenie zakażenia zostały niezwłocznie zgłaszane do Pani Prodziekan dr inż. Marty Poćwierz na adres mailowy: prodziekan_studenci@meil.pw.edu.pl.