Decyzje stypendialne

Informujemy, że decyzje stypendialne (stypendium Rektora oraz socjalne) będą wysyłane pocztą na adres podany we wniosku.