Dodatkowa rekrutacja na wyjazd Erasmus+ na lato 2022

Informujemy, że w dniach 01 listopada do 20 listopada 2021 została otwarta w systemie USOS WEB PW dodatkowa rekrutacja na wyjazd Erasmus+

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie aplikacji i przesłanie na adres mailowy krystyna.rozycka@pw.edu.pl wypełnionych skanów następujących dokumentów: 

  1. Learning Agreement form ze wskazaniem danych uczelni partnerskiej oraz przedmiotów, które student zamierza w niej realizować. 
  2. Dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (jeżeli egzamin z B2 jest wpisany w system USOS, nie trzeba załączać certyfikatu czy innego dokumentu). 
  3. Wypełnionej karty zaliczeń ze wskazaniem przedmiotów, które student zamierza realizować w uczelni partnerskiej wraz z ich odpowiednikami na Wydziale. 

Proszę pamiętać, że wymagana liczba ECTS na semestr wynosi 30 punktów. W przypadku wyjazdu na ostatni semestr studiów, wymagana ilość ECTS odnośnie przedmiotów - to 17-20 ECTS za semestr. 

Formularze Learning Agreement i karty zaliczeń są załączone do niniejszego ogłoszenia.

application/msword Karta_zaliczeń_TYLKO_Wydział (108,50 kB, 2/11/2021 19:41)
application/msword Learning Agreement for studies (436,00 kB, 2/11/2021 19:41)
application/pdf WZÓR_Learning Agreement for studies (541,26 kB, 2/11/2021 19:41)