Dodatkowy egzamin z Mechaniki Płynów I

Dodatkowy egzamin z Mechaniki Płynów I (zamiast „zerówki”) odbędzie się 8 lutego 2020 r. (sobota) o godz. 13.15 w sali T1.

prof. Andrzej Styczek