Dokumenty Erasmus oraz dodatkowa informacja

Zachęcamy do przygotowania już na spotkanie wypełnionych, załączonych dokumentów tj. Learning Agreement form i Karta zaliczeń ze wskazaniem przedmiotów i według poniższych wytycznych.

  1. Liczba punktów ECTS wskazana w formularzu Porozumienia o programie zajęć oraz w „Karcie zaliczeń” musi wynosić 30 w semestrze. Należy liczyć NASZE punkty ECTS, NIE punkty ECTS Uczelni goszczącej.
  2. Wybrany program na Uczelni goszczącej MUSI być bardzo dokładnie sprawdzony i powinien być jak najbardziej zbliżony do programu studiów. Po powrocie z wyjazdu możemy uznać tylko zaliczone przedmioty i tylko te, które są odpowiednikami przedmiotów Wydziałowych wskazanych w dokumentach.
  3. Przy wypełnianiu dokumentów posługuj się nie tylko nazwami kursów, ale także kodami kursów. Każdy kod kursu zaczyna się od 1130-..... Kody kursów należy podać w formularzu Learning Agreement oraz w „Karcie zaliczeń”.
  4. Jeżeli planujesz wyjazd na ostatni semestr studiów, MUSISZ zadeklarować przedmioty na co najmniej 20 punktów ECTS w ostatnim semestrze. NIE MOŻNA dodać pracy magisterskiej/projektu ani seminarium dyplomowego.
  5. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz więcej niż jedną instytucję goszczącą, musisz przygotować więcej niż jeden komplet formularzy Learning Agreement i Karty zaliczeń.

Prosimy o przygotowanie ewentualnych dodatkowych pytań już na spotkanie. Wzory dokumentów poniżej wraz z instrukcją wypełnienia karty zaliczeń (po angielsku).