Egzamin poprawkowy z Wytrzymałości Konstrukcji 2

Poprawienie egzaminu z Wytrzymałości Konstrukcji 2 przeprowadzonego w sesji lutowej dla studiów dziennych i zaocznych odbędzie się podczas sesji wrześniowej b.r.  

Daty oraz godziny rozpoczęcia egzaminów zostaną podane pod koniec czerwca, po ogłoszeniu harmonogramu sesji wrześniowej.

Koordynator przedmiotu - Marek Tracz .