Egzamin poprawkowy z Wytrzymałości Konstrukcji Cienkościennych

na studiach zaocznych

Egzamin poprawkowy z Wytrzymałości Konstrukcji Cienkościennych na studiach zaocznych odbędzie się w dniu 04.09.21 (sobota) w godz. 15 – 17 .  Tryb egzaminu zdalny . Utworzona została grupa na MS Teams z wygenerowanym kodem :  

5ezarnk

Zasady przeprowadzenia egzaminu znajdują się w odpowiedniej zakładce dla studentów - pod WKC zaoczne na stronie ZWMiK.

Marek Tracz