Egzamin poprawkowy z Wytrzymałości Konstrukcji II (studia stacjonarne)

Zaległy egzamin poprawkowy z Wytrzymałości Konstrukcji II na studiach stacjonarnych, nie przeprowadzony dotąd po sesji zimowej 2019/20 odbędzie się w dniu 04.09.20 (piątek) w godz. 10 – 14. Tryb egzaminu zdalny . Po utworzeniu wkrótce grupy na MS Teams wygeneruję kod  który prześlę na stronę wydziałową wszystkim zainteresowanym w następnym komunikacie. Ta sama wiadomość będzie również w odpowiedniej zakładce dla studentów - pod WK II.

Proszę wszystkich zainteresowanych o przysłanie do końca sierpnia deklaracji o niezawodnym udziale w egzaminie na mój adres marek.tracz@pw.edu.pl.  

Marek Tracz