Informacja dotycząca przyjęć studentów

Dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. PW
Dr inż. Marta Poćwierz

  • 13.09.2018 – (czwartek) – przyjęcia odwołane.