Informacje dla studentów przyjętych na studia II-go stopnia od semestru zimowego 2019/2020

STUDIA STACJONARNE

Podpisywanie ślubowań, odbiór legitymacji - 30.09.2019r. w godz. 10-12 oraz 14-15 (Dziekanat pok. 126 stanowisko 3 lub 4) - za okazaniem dowodu osobistego albo innego dokumentu ze zdjęciem.
 

Osoby, które dostały skierowanie do lekarza medycyny pracy proszone są o zgłaszanie się z zaświadczeniem lekarskim (jeżeli już wykonały badanie).

Osoby, które wyraziły chęć (w systemie rekrutacyjnym) otrzymania legitymacji studenckiej proszone są o zgłaszanie się z potwierdzeniem wniesienia opłaty za legitymację - 22zł. (Wpłaty dokonujemy na indywidualne konto z systemu USOS). Zostały naliczone opłaty za wydanie legitymacji - termin płatności 15.09.2019r.

Osoby przyjęte w I i II turze - mogą już logować się do systemu USOSWeb.

   

Zapisy na przedmioty odbywają się poprzez USOSweb: https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default()

Zapisy są otwarte do 13.10.2019r. do godz. 23:59.

 

Po zalogowaniu do USOSweb należy wybrać zakładkę DLA STUDENTÓW – REJESTRACJE oraz wybrać przedmioty do rejestracji z katalogu przedmiotów obowiązkowych oraz z katalogu przedmiotów obieralnych (jeżeli tego wymaga program). Obowiązują zapisy na przedmioty z semestru 2 mgr.

Studenci, którzy korzystali z systemu USOSweb lub APD  - loginy i hasła nie zmieniają się.

Nowo przyjęci studenci z poza Politechniki powinni otrzymać maila z informacją, że zostali wpisani do systemu USOS oraz jak powinni się logować – dopiero wtedy zapis na przedmioty będzie możliwy.

W razie problemów z logowaniem proszę o zgłaszanie się do Pani Agnieszki Matejek (pok.126, stanowisko 4).

_____________________________________________________________________________

Studenci przyjęci na studia II-go stopnia po innej Uczelni niż Politechnika Warszawska obowiązkowo muszą zrealizować:

- Przysposobienie biblioteczne - szkolenie on-line dostępne pod linkiem: https://ekursy.okno.pw.edu.pl/course/index.php?categoryid=10

                                           Szkolenie będzie aktywne w dniach: 7-12.10.2019r.

- Szkolenie BHP

  terminy do wyboru: 3.10.2019r. (czwartek) godz. 18:15, sala T1 (budynek ITC)

                             7.10.2019r. (poniedziałek) godz. 18:15, sala T1 (budynek ITC)

  Niezaliczenie tego szkolenia w powyższych terminach wiąże się z brakiem możliwości uczęszczania na zajęcia oraz zaliczeniem szkolenia na własny koszt.

_____________________________________________________________________________

STUDIA NIESTACJONARNE

Informacje na stronie: https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Studia/Studia-niestacjonarne