Informacje dla studentów przyjętych na studia II-go stopnia od semestru zimowego 2020/2021

Informacje dla studentów przyjętych na studia II-go stopnia od semestru zimowego 2020/2021 - studia stacjonarne

 Drugi termin (ostateczny) doniesienia oryginałów dokumentów oraz podpisania ślubowania - 7.10.2020r. godz. 10:00 - 13:00, pokój 127
 

Doniesienie oryginałów dokumentów***, podpisywanie ślubowań, odbiór legitymacji - 1 października 2020 w godz. 10:00 - 14:00 - za okazaniem dowodu osobistego albo innego dokumentu ze zdjęciem.

 Miejsce: Wydział MEL, budynek przy ulicy Nowowiejskiej 24, wejście od wewnątrz, piętro 1, hol przy szatni
  

***Oryginały do wglądu + 1 zdjęcie przynoszą tylko osoby, które zdały egzamin dyplomowy inżynierski na innej Uczelni 

   
 

Osoby, które dostały skierowanie do lekarza medycyny pracy proszone są o zgłaszanie się z zaświadczeniem lekarskim (jeżeli już wykonały badanie).

Osoby, które wyraziły chęć (w systemie rekrutacyjnym) otrzymania legitymacji studenckiej proszone są o zgłaszanie się z potwierdzeniem wniesienia opłaty za legitymację - 22zł. (Wpłaty dokonujemy na indywidualne konto z systemu USOS). Zostały naliczone opłaty za wydanie legitymacji. 
 

  

Zapisy na przedmioty odbywają się poprzez USOSweb: https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default()

Zapisy są otwarte od 21.09.2020 g. 00:00 do 04.10.2020 g.23:59 (I tura - już może wybierać przedmioty, II Tura - możliwość wyboru przedmiotów pojawi się po zarejestrowaniu w systemie USOS)

Każdy student ma OBOWIĄZEK zarejestrować się na przedmioty.

Brak wybranych przedmiotów na semestr 2020Z będzie skutkował skreśleniem z listy studentów.

 

Po zalogowaniu do USOSweb należy wybrać zakładkę DLA STUDENTÓW – ZALICZENIA ETAPÓW oraz wybrać przedmioty do rejestracji. Obowiązują zapisy na przedmioty z semestru 2 mgr.

Studenci, którzy korzystali z systemu USOSweb lub APD  - loginy i hasła nie zmieniają się.

Nowo przyjęci studenci z poza Politechniki powinni otrzymać maila z informacją, że zostali wpisani do systemu USOS oraz jak powinni się logować – dopiero wtedy zapis na przedmioty będzie możliwy.

W razie problemów z logowaniem proszę o zgłaszanie się do Pani Agnieszki Matejek (pok.126, stanowisko 4).

_____________________________________________________________________________

Przysposobienie biblioteczne

Informujemy, że w dniach 21-24 października 2020 odbędzie się szkolenie biblioteczne on-line, dedykowane wszystkim studentom przyjętym na studia I-go stopnia oraz II-go stopnia (po innych Uczelniach)

Studenci, którzy nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego w terminie przewidzianym dla swojego wydziału, mogą wykonać kurs do 30 października włącznie. Studenci, którzy nie mają podpiętego szkolenia w USOS muszą zapisać się na kurs biblioteczny samodzielnie.

więcej informacji na stronie: https://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/618-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia

_____________________________________________________________________________

- Szkolenie BHP

  terminy ..................................................... 
                           

  Niezaliczenie tego szkolenia w powyższych terminach wiąże się z brakiem możliwości uczęszczania na zajęcia oraz zaliczeniem szkolenia na własny koszt.

_____________________________________________________________________________

STUDIA NIESTACJONARNE

Informacje na stronie: https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Studia/Studia-niestacjonarne