Informacje dla studentów przyjętych na studia stacjonarne II-go stopnia od semestru letniego 2020/2021

Informacje dla studentów przyjętych na studia stacjonarne II-go stopnia od semestru letniego 2020/2021 - studia stacjonarne

Doniesienie oryginałów dokumentów***, podpisywanie ślubowań - od 22.02.2021 do 25.02.2021 w godz. 11:00 - 14:00 - za okazaniem dowodu osobistego albo innego dokumentu ze zdjęciem.

 Miejsce: Wydział MEL, budynek przy ulicy Nowowiejskiej 24, wejście od wewnątrz, piętro 1, Dziekanat pok. 127
  

***Oryginały do wglądu + 1 zdjęcie przynoszą tylko osoby, które zdały egzamin dyplomowy inżynierski na innej Uczelni 

   
 

Osoby, które dostały skierowanie do lekarza medycyny pracy proszone są o zgłaszanie się z zaświadczeniem lekarskim (jeżeli już wykonały badanie).

UWAGA! Ważne!

Osoby, które wyraziły chęć (w systemie rekrutacyjnym) otrzymania legitymacji studenckiej proszone są o uiszczenie opłaty za legitymację - 22zł. oraz przesłanie potwierdzenia na maila: agnieszka.matejek@pw.edu.pl. Wpłaty dokonujemy na indywidualne konto z systemu USOS.

LEGITYMACJE BĘDĄ DRUKOWANE DOPIERO PO ZAREJESTROWANIU NA STAŁY NUMER INDEKSU ORAZ PO ZAKSIĘGOWANIU WPŁATY.

  

Zapisy na przedmioty odbywają się poprzez USOSweb: https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default()

  • START: 20.02.2021 g. 00:00
  • KONIEC: 06.03.2021 g. 23:59

Każdy student ma OBOWIĄZEK zarejestrować się na przedmioty.

!!!!! Od semestru letniego 2020/2021 nie będzie możliwości zapisów na przedmioty poza terminami rejestracji !!!!!!

Brak wybranych przedmiotów na semestr 2020Z będzie skutkował skreśleniem z listy studentów.

 

_____________________________________________________________________________

Przysposobienie biblioteczne

ekurs Przysposobienie bilioteczne będzie otwarty w terminie 4-19 marca 2021

Zaliczenie przysposobienia bibliotecznego jest obowiązkowe dla studentów studiów II-go stopnia, którzy zostali przyjęci na studia po innej Uczelni.

Przysposobienie biblioteczne jest prowadzone drogą elektroniczną na  Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej.Więcej informacji w aktualnościach na stronie BG PW:https://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/618-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopniaihttps://bg.pw.edu.pl/index.php/en/news

Istnieje możliwość przepisania zaliczenia szkolenia bibliotecznego dla studentów, którzy realizowali szkolenie w poprzednich latach lub na innym wydziale PW. W tym celu należy wypełnić formularz

_____________________________________________________________________________

Szkolenie BHP

Szkolenie jest obowiązkowe dla studentów studiów II-go stopnia, którzy zostali przyjęci na studia po innej Uczelni.

  W systemie USOS należy zapisać się na przedmiot Szkolenie BHP. Jak tylko zostanie ustalony termin, osoby zapisane dostaną e-maila z dostępem do MSTeams.

Informacje nt. Szkolenia BHP:

https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Ogloszenia/Ogloszenia-dziekanatu/Szkolenie-BHP
                           

  Niezaliczenie szkolenia w wiąże się z brakiem możliwości uczęszczania na zajęcia oraz zaliczeniem szkolenia na własny koszt.

_____________________________________________________________________________

STUDIA NIESTACJONARNE

Informacje na stronie: https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Studia/Studia-niestacjonarne