Informacje dla studentów przyjętych na studia stacjonarne II-go stopnia od semestru zimowego 2021/2022

Informacje dla studentów przyjętych na studia stacjonarne II-go stopnia od semestru zimowego 2021/2022 - studia stacjonarne

Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

1 października 2021r. g. 16:00 Gmach Główny Duża Aula (Plac Politechniki 1, Warszawa)

W związku z obostrzeniami, dla studentów przewidziane jest 100 miejsc.

Osoby, które chcą wziąć udział w uroczystości, proszone są o zgłoszenie chęci udziału na adres: agnieszka.zgorzalek@pw.edu.pl

Szczególnie zapraszamy nowoprzyjętych studentów.

_________________________________________________________________

Ślubowanie akademickie

Ślubowanie akademickie, będzie dostępne w systemie USOSWeb w dniach od 01.10.2021r. do 14.10.2021r. po zalogowaniu się na swoje konto.

_________________________________________________________________

Skierowanie na badania lekarskie – należy pobrać z systemu rekrutacyjnego. Badania należy wykonać przed rozpoczęciem semestru. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania (od lekarza medycyny pracy) należy złożyć na Wydziale w dniu odbioru legitymacji. Jeżeli nie otrzymali Państwo kopii zaświadczenia od lekarza, proszę zrobić zdjęcie/kopię dla siebie.

Legitymacja studencka – legitymacje studenckie zostaną wydrukowane dopiero po wniesieniu opłaty (22zł.). Opłatę należy uiścić na konto indywidualne z systemu USOS (!!!proszę nie wpłacać na konto rekrutacyjne!!!). Osoby z numerami X-…. legitymacja zostanie wydrukowana po uzupełnieniu brakujących dokumentów i wniesieniu opłaty.

System USOS: 

https://usosweb.usos.pw.edu.pl

e-mail, do studentów przyjętych z innej Uczelni, z informacją jak należy się zalogować został rozesłany przez system.

Plan zajęć:

Plan zajęć na sem. zimowy 2021/2022 został opublikowany tutaj.

_________________________________________________________________

Odbiór legitymacji (dla osób, które zapotrzebowały legitymację w systemie rekrutacyjnym oraz do dnia 24.09.2021 dokonają wpłaty za legitymację) oraz aktu immatrykulacji.

Po odbiór legitymacji należy zgłosić się z zaświadczeniem lekarskim.

04.10.2021 w godz. 10:00-14:00

_________________________________________________________________

Zapisy na przedmioty odbywają się poprzez USOSweb: https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default()

  • START: 27.09.2021 g. 14:00
  • KONIEC: 08.10.2021 g. 23:59

Każdy student ma OBOWIĄZEK zarejestrować się na przedmioty.

!!!!! Nie będzie możliwości zapisów na przedmioty poza terminami rejestracji !!!!!!

Brak wybranych przedmiotów na semestr 2021Z będzie skutkował skreśleniem z listy studentów.

 

_____________________________________________________________________________

Przysposobienie biblioteczne: 21-25 października 2021

Więcej informacji na temat sposobu logowania się do Platformy Edukacyjnej PW znajdziecie Państwo bezpośrednio na Platformie, jak również na stronie domowej Biblioteki Głównej PW w aktualnościach:

https://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/618-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia

Istnieje możliwość przepisania zaliczenia szkolenia bibliotecznego dla studentów, którzy realizowali szkolenie w poprzednich latach lub na innym wydziale PW. W tym celu należy wypełnić formularz (dostępny po zalogowaniu się na uczelniane konto Office 365). Nie przepisujemy zaliczeń ze studiów inżynierskich na magisterskie.

_________________________________________________________________

Szkolenie BHP

Szkolenie jest obowiązkowe dla studentów studiów II-go stopnia, którzy zostali przyjęci na studia po innej Uczelni.

Terminy szkoleń do wyboru:

4.10.2021 g. 16:15

6.10.2021 g. 16:15

19.10.2021 g. 16:15 (szkolenie po angielsku)

Zgłoszenia dokonujemy wysyłając z poczty uczelnianej e-mail do Pani mgr Elżbiety Zakrzewskiej elzbieta.zakrzewska@pw.edu.pl podając Wydział, nr indeksu oraz wybrany termin.

Przypominamy, że Szkolenie BHP jest obowiązkowe dla wszystkich nowo przyjętych studentów (na I rok studiów I-go stopnia, z przeniesienia z innej Uczelni lub Wydziału /jeżeli nie zostało zrealizowane na poprzednim Wydziale/, na studia magisterskie po innej Uczelni).

W trakcie trwania II tury zapisów należy się zapisać na przedmiot poprzez system USOSWeb.

Niezaliczenie szkolenia wiąże się z brakiem możliwości uczęszczania na zajęcia oraz zaliczeniem szkolenia na własny koszt.

_________________________________________________________________

Programy studiów dostępne są na stronie wydziałowej:

https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Studia/Studia-stacjonarne/Programy-studiow-katalogi-ECTS

_________________________________________________________________

Informujemy, że każdy student w kontaktach z Uczelnią ma obowiązek używania indywidualnego adresu mailowego w domenie @pw.edu.pl (informacje szczegółowe).

 Regulamin Studiów Politechniki Warszawskiej (379,78 kB, 30/09/2020 06:58)

_________________________________________________________________

Prosimy o śledzenie strony wydziałowej, gdzie na bieżąco umieszczamy dla Was informacje

https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Informacje-dla-studentow-przyjetych-na-studia-stacjonarne-I-go-stopnia-2021-2022

https://www.meil.pw.edu.pl/content/view/full/8254

Zapraszamy także do polubienia Dziekanatu na FB

https://www.facebook.com/Dziekanat-MEiL-156736714714233

_________________________________________________________________

STUDIA NIESTACJONARNE

Informacje na stronie: https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Studia/Studia-niestacjonarne