Kolokwium poprawkowe w MP1

Informuję, że kolokwium poprawkowe z Mechaniki Płynów I odbędzie się w trybie zdalnym 2-ego września wg następującego planu: kolokwium nr 1 – godz. 17.00, kolokwium nr 2 – godz. 18.00, kolokwium nr 3 – godz. 19.00. 

Zakres kolokwiów: 1 – statyka płynów, 2 – równanie Bernoulliego zwykłe i ze stratami, 3 – reakcje dynamiczne i elementy dynamiki gazów (całka energii, podstawowe związki gazodynamiczne, bez fali uderzeniowej, ogólnie – materiał z wykładów nr 11 i 13 dla AiR).

Kolokwium będzie zorganizowane zdalnie na platformie MS Teams w ramach spotkania zespołu Mechanika Płynów 1 – Egzamin. Kod dostępu do tego zespołu to

ckf7pn1

Kolokwium jest dla wszystkich kierunków. Poprawiane jest TYLKO JEDNO dotychczas niezaliczone kolokwium. Nie przewiduję kolejnego egzaminu, więc dodatkowym warunkiem uczestnictwa jest zdany egzamin teoretyczny. Życzę powodzenia. Jacek Szumbarski.