Lotnicze Struktury Inteligentne

Kolokwium poprawkowe z Lotniczych Struktur Inteligentnych odbędzie się na MSTeams w środę 17-go czerwca w godzinach 14:15-16.